Karin Verlaan

Voorzitter en secretaris bestuur

Karin is in 2012 lid geworden van GroenLinks en heeft zich meteen aangesloten bij de steunfractie van GroenLinks Lingewaard. "Daar trof ik een actieve, betrokken groep mensen die zich zowel op groen als op sociaal gebied, inzet voor hun gemeenschap en dat altijd met een positieve inslag doet. Ik voelde me meteen op mijn plek en ging gemotiveerd aan de slag."

Karin Verlaan (1960) is geboren in Zuid Afrika. Zij woont al 26 jaar met veel plezier in Lingewaard, eerst in Angeren en nu in Gendt. Karin is getrouwd en heeft twee volwassen dochters. Haar opleiding en ervaring liggen op het gebied van verpleegkunde en maatschappelijk werk. Ze werkte als verpleegkundige, maatschappelijk werker, manager bij de GGD Nijmegen en coördinator Jeugd en Gezin in Arnhem.

"Tot mijn 16e leefde ik in Swaziland, in een gemeenschap waarin ongelijkwaardigheid van mensen voor velen normaal was. Daarnaast is het een prachtig land dat geleidelijk aan verwoest werd door bomenkap, overbegrazing en erosie. Hierdoor realiseerde ik me al snel dat ik een bijdrage wil leveren aan een wereld waar we respectvol omgaan met elkaar en met onze aarde. Dat doe ik uiteraard door milieubewust te leven, maar ook door beroepen te kiezen waarin zorg en ondersteuning voor én door de medemens centraal staan."

Door haar ervaring als coördinator en manager in maatschappelijk werk en gezondheidszorg kan Karin de 'kantelingsgedachte' en de vier transformaties die daaruit voortvloeien, kritisch volgen vanuit een duidelijke politieke visie. Vanuit haar managementvisie kan ze sturing geven en mensen in hun kracht zetten. In de fractie kan zij mede bepalen waar prioriteiten worden gelegd om de GroenLinkse groene en sociale idealen een gezicht te geven. Karin wil voor de GroenLinksfractie meedenken en werken vanuit een sociale en groene basishouding, waarbij duurzaamheid leidend is. Daarnaast kan zij goed verbindingen leggen tussen ideeën en belangen van verschillende (groepen) mensen.

"Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de verandering van een individualistische maatschappij naar een maatschappij waar men meer betrokken is. In dit proces is het belangrijk dat mensen het voortouw nemen. Hierbij gaat het niet alleen om praten, maar juist om het doen. Ideeën genereren en omarmen en laten zien dat het werkt. Dit betekent dus prioriteiten stellen en kiezen voor gerichte acties ten dienste van de gemeenschap en een duurzame toekomst. Voor mij betekent dit ook kiezen voor kleine schaal. De dorpskernen zie ik als uitgangspunt voor een sterke en betrokken gemeenschap. Van hieruit maatwerk leveren en talenten inzetten, zodat iedereen mee kan (blijven) doen."