ENERGIE

Een schone wereld betekent schone lucht, bodem en water en daar kunnen we zelf onze verantwoordelijkheid in nemen. Maar we moeten wel snel en kordaat handelen: schone energie opwekken en geen energie verspillen. Een omslag maken naar schoner transport en vervoer. Duurzaam bouwen en materialen hergebruiken. Hoe sneller we daarin investeren, hoe sneller we er de vruchten van plukken.

Lingewaard in 2045 CO2-neutraal

  • Klimaatbeleid Lingewaard heeft een veel ambitieuzer beleid nodig om in 2045 CO2-neutraal te zijn. Dat vraagt om een stappenplan met drie visies: een op energiebesparing, een op warmtevoorziening zonder aardgas en een op opwekking van hernieuwbare energie inclusief wind. Alle mogelijkheden worden ingezet om dit doel te bereiken.
  • Energieopwekking De gemeente stimuleert ontwikkeling van projecten voor opwekking van duurzame energie. Aanbestedingen gebeuren aan de hand van circulaire duurzaamheids-criteria. Duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers krijgen voorrang. 
  • Energiebesparing Lingewaard stimuleert en ondersteunt initiatieven op het gebied van energiebesparing van iedereen: particulieren, scholen, organisaties en ondernemers. Natuurlijk geeft de gemeente het goede voorbeeld. Inwoners ontvangen informatie via het energieloket dat gebruikmaakt van de expertise van Lingewaard Energie.

Duurzaam wonen en bouwen

  • Circulair bouwen Nieuwe bouwprojecten werken met een materialenpaspoort. Bij aanvragen voor nieuwbouw is energieneutraal bouwen een criterium voor de vergunningsaanvraag.
  • Panden hergebruiken Leegstaande winkels, kantoren, kerken en andere cultuur-historische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als verzamelgebouw voor ZZP-ers en atelier- of repetitieruimte.
  • Asbest Lingewaard is actief bij de provinciale asbestscreening. Bij het maken van saneringsplannen wordt het overschakelen op een zonnedak aanbevolen. De gemeente zet hiervoor een revolverend fonds in en biedt duurzaamheidsleningen aan.

Duurzame bedrijven

  • Samenwerken Lingewaard zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen en te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de vele platte daken te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • Controle Lingewaard laat ODRA strenger toezien op de naleving van de wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Bij oplevering van nieuwe bedrijfspanden vindt consequent controle plaats op de energieprestaties en bij onvoldoende resultaat op dit gebied volgen sancties.

"We laten een schone wereld achter voor onze kinderen"

box 1 Energieopwekking 

Op alle geschikte gemeentelijke gebouwen, scholen en sportvoorzieningen komen zonnepanelen. Lingewaard ondersteunt initiatieven van bewoners en de lokale energie-coöperatie voor het oprichten van windturbines. Ook andere duurzame vormen van energieopwekking krijgen een kans. Optimale benutting van de zonnestand is een eis bij het plannen van nieuwe wijken en gebouwen. Nieuwbouw wordt niet langer aangesloten op het aardgasnet en bij vernieuwing van het bestaande aardgasnet zoeken we naar alternatieven in samenspraak met de gebruikers. Op de daken komt zonnestroom. Er is een toereikend revolverend fonds voor duurzaamheidsleningen. Bij gebruik van een revolverend fonds komt het geïnvesteerde geld weer terug in het fonds en kan daarna steeds opnieuw geïnvesteerd worden.

Meer lezen:

http://www.laatbloeien.nl Een houdbare, eenvoudige samenleving is dichterbij dan je denkt. Ontdek concrete initiatieven en inzichten.

https://www.klimaatplein.com Info over energiebewust ondernemen (isoleren, besparen, vervoer, verbouwen).

www.groenkennisnet.nl Duurzame energielandschappen die bijdragen aan omgeving en gemeenschap, en andere functies en waarden van het landschap niet aantasten

box 2 Energie besparen 

Na de sportvoorzieningen ontvangen ook gemeentelijke gebouwen, en scholen het pakket energie-zuinige maatregelen. Lingewaard maakt met woningcorporaties en andere verhuurders prestatie-afspraken over het versneld energiezuinig maken van huurwoningen door isolatie, en indien mogelijk installatie van warmtepompen. Hierdoor mogen de totale woonlasten voor huurders mogen niet stijgen. Winkels en bedrijven besparen door led-verlichting, dichte deuren en alternatieven voor terrasverwarming, zoals warmtekussens en plaids. Alle openbare verlichting wordt eveneens led-verlichting. Lingewaard maakt een plan om de energieprestatie van gebouwen bij oplevering consequent te controleren. Dit geldt natuurlijk ook voor de naleving door bedrijven van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing. Sancties ondersteunen het handhaven.

Meer lezen: 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen Stappenplan voor een energiezuinig huis en energiezuinige huishouding.

https://www.klimaatplein.com/5-stappenplan-naar-co2-neutraal-ondernemen Energie besparen en opwekken voor ondernemingen.

www.lingewaardenergie.nl en www.energieloketlingewaard.nl Veel energie-bespaartips en info over subsidies.

box 3 Circulair bouwen

Maar liefst 40 procent van het jaarlijks geproduceerde afval is bouwafval. Allemaal grondstoffen die we maar één keer gebruiken en daarna weggooien. Met de eindige hoeveelheid grondstoffen van de aarde kun je hier niet onbeperkt mee doorgaan. Onze lineaire economie, gebaseerd op de keten productie → gebruik → afval, moet dan ook plaatsmaken voor een circulaire economie, gebaseerd op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Circulair bouwen betekent zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen door aan het eind van de technische levensduur van een gebouw de materialen opnieuw te gebruiken. Aan de hand van een materialenpaspoort zijn alle materialen hiervoor te traceren. Bij de aanvraag van een sloopvergunning wordt eerst een check gedaan naar de mogelijkheden voor hergebruik van bouwmaterialen.

Meer lezen:

www.rvo.nl Praktijkverhaal van een klimaatneutrale wijk.

https://mvonederland.nl Informatie, inspiratie en praktijkvoorbeelden voor ondernemers.

www.alliander.com/nl Duurzame weetjes over het vernieuwde Allianderpand in Duiven.