SCHOON VERVOER

Een omslag maken naar schoner transport en vervoer, met voorrang voor de fiets en bus. Dat is niet alleen gezonder en veiliger maar vermindert ook luchtvervuiling en energieverspilling. Alternatief vervoer op afroep en veilige looproutes, met een bankje om even uit te rusten, voor kleine afstanden. En meer laadpalen voor de schonere (deel)auto's.

Schoner verkeer en vervoer

  • Fietsers en voetgangers Er komen meer vrij liggende fietspaden. Alle fietspaden worden goed onderhouden en maken we, waar mogelijk, breder. Voetgangers ontmoeten geen obstakels op hun weg en scholen zijn bereikbaar via vrij liggende fietspaden en fietsstraten, waar auto’s te gast zijn.
  • Groepsvervoer Voldoende goede fietsenstallingen met aanbindmogelijkheid verbeteren toegankelijkheid en gebruik van het openbaar vervoer, ook in de avonduren. Lingewaard ondersteunt initiatieven voor buurtbussen, golfkarretjes (zoals in Gendt) en deelauto’s.
  • Overig verkeer GroenLinks vindt nog meer nieuwe wegen niet nodig. De dijken worden veiliger en aantrekkelijker voor recreatie door ‘knippen’ aan te brengen voor gemotoriseerd verkeer. Er komen aanzienlijk meer laadpalen voor elektrische auto’s in Lingewaard.

"Met de fiets of de bus de file voorbij!"

box 4 Op de fiets! 

Steeds meer mensen ontdekken het: fietsen is gezond voor mens en omgeving. Vooral als dit comfortabel, veilig en snel gaat. Snelfietsroute RijnWaalpad en fietsknooppunten dragen daaraan bij. Zowel kinderen als ouderen zitten echter minder stevig op hun fiets. Bredere fietspaden waar je elkaar makkelijk kunt passeren, en beter scheiden van auto- en fietsverkeer maakt het fietsen veiliger. Ook oversteekmogelijkheden kunnen beter, zoals bij het Kattenleger, Papenstraat, Loostraat en Ressensestraat. Waar op een schoolroute geen vrij liggend fietspad mogelijk is, bieden ‘fietsstraten’ uitkomst: daar is de auto te gast. Bij nieuwe projecten, zoals een crematorium naast een drukke weg, is het noodzakelijk advies van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond in te winnen om de veiligheid al op de tekentafel te garanderen. Zowel bij bushaltes als voorzieningen kan de fiets veilig gestald worden.

Meer lezen:

www.fietsersbond.nl Behartigt belangen van fietsers; met tips en weetjes over verkeersveiligheid en verkeersgezondheid.

www.snelfietsroutesgelderland.nl Sneller op de fiets tussen woning en werk.

http://www.fietsberaad.nl Kenniscentrum voor fietsbeleid, met o.a. verwijzing naar webtool voor gemeentes: aanpak veilig fietsen

box 5 Iedereen is voetganger 

Voetgangers ontmoeten geen obstakels op hun weg en met een rolstoel, rollator of kinderwagens kun je zonder moeite van de stoep de rijweg oversteken. In het centrum en bij aanleg van nieuwe stoepen komen ribbelstroken voor slechtzienden. Paaltjes en andere obstakels worden duidelijk aangegeven. Parkeren op stoepen en wandelpaden, ook voor brengen en halen bij scholen, wordt ontmoedigd. De gemeente stimuleert valpreventie- en spierversterkende beweeggroepen voor ouderen om een actieve leefstijl te bevorderen. Zo blijft het voor iedereen mogelijk om actief mee te doen.

Meer lezen:

www.mensenstraat.nl De straat is er voor mensen: STREETSforALL. Met het Internationale Handvest voor het Lopen, voor mensen die ervoor kiezen om te lopen.

http://www.lopenloont.nl en https://wandelnet.nl Voetgangers en leefbaarheid, mobiliteit, economie, gezondheid, ruimte + 13 redenen waarom lopen loont.

vvn.nl/voetganger Veilig Verkeer Nederland over kwetsbaarheid voetgangers, met dossier oversteekplaatsen

box 6 Samen op weg 

Bij aanbestedingen in het openbaar en groepsvervoer wordt rijden op elektriciteit of waterstof de norm. In 2025 mogen bussen geen schadelijke gassen meer uitstoten. Dat geldt natuurlijk ook voor alle gemeentelijke voertuigen en die voor de uitvoering van gemeentelijke diensten, zoals veeg- en afvalwagens. Bij de aanbesteding is dit een voorwaarde. Voldoende goede fietsenstallingen met aanbindmogelijkheid verbeteren het gebruik en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer aanzienlijk. Het DRIS systeem, gevoed door zonnepanelen, verzorgt 24 uur per dag, dynamische communicatie over vertrektijden van alle buslijnen. GroenLinks ondersteunt van harte initiatieven voor buurtbussen, deelauto’s en de golf-karretjes, zoals in Gendt.

Meer lezen:

www.deelauto.nl Alles over autodelen, particulier of via organisaties.

www.samobiel.nl Samen mobiel: via een website en sms meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant op gaan.

box 7 Schoner verkeer 

Elektrisch vervoer helpt luchtvervuiling en geluidsoverlast door verkeer terug te dringen. Het huidige aantal laadpalen in Lingewaard gaat naar zestig in 2020, verdeeld over alle kernen. In de kernen rijdt op korte termijn veel minder vrachtvervoer. Het vervoer van giftige stoffen mag niet meer door de kernen en over de dijken. Duidelijk beleid, met goede richtlijnen en communicatie-afspraken met de veiligheidsregio, ligt hieraan ten grondslag. De dijken zijn veiliger door ‘knippen’ aan te brengen voor gemotoriseerd verkeer. Dit bevordert eveneens de kleinschalige recreatie. GroenLinks dringt erop aan de vervuiling door schepen in gezamenlijk overleg met waterweggemeenten aan te pakken.

Meer lezen:

http://www.milieudefensie.nl Over verkeer en luchtkwaliteit.

www.gnmf.nl Voor een mooi en duurzaam Gelderland.