VRIJE TIJD

GroenLinks wil de creativiteit en sportiviteit van inwoners optimaal inzetten om Lingewaard bruisende en levendiger te maken en de verbinding in en tussen de kernen te versterken. Samen inspannen en ontspannen is gezond en draagt bij aan sociale cohesie, integratie en tolerantie. Een omgeving met wandelroutes en ommetjes met voldoende rustplekken, nodigt uit tot lopen of fietsen en bevordert het kleinschalige toerisme.

Actieve vrijetijdsbesteding

  • Waterrecreatie GroenLinks intensiveert recreatie langs het water, door daar aanlegsteigers en picknickplaatsen te maken en er zwemplekken te creëren. We bevorderen zwemlessen, ten minste tot diploma A, voor alle inwoners.
  • Speelplaatsen Alle kernen hebben natuurspeelplaatsen, waar kinderen kunnen ravotten, en ontmoetingsplekken voor jongeren. In elk park vind je straks een wandelpad en sport- en spelvoorzieningen en een plek voor creatieve en culturele activiteiten.
  • Wandel- en fietsroutes Lingewaard maakt optimaal gebruik van haar bijzondere ligging met de combinatie van natuur en water om mensen van en naar buiten te trekken. Duidelijke wandel- en fietsroutes, ommetjes zoals kerken- en klompenpaden, ontsluiten het gebied en de toeristenbelasting maakt nieuwe voorzieningen mogelijk.

"Samen erop uit"

box 15 Kanjers en kampioenen

Iedereen moet mee kunnen doen. Ook in de sport, muziek en kunst. Geld of conditie mag geen beperking zijn. Presteren of uitdaging zoeken, genieten en ontmoeten van mensen buiten je eigen bubble. Of het behalen van resultaten zoals St. Cecilia of Batouwe. Na forse investeringen bij de buitensport is nu de binnensport aan de beurt. We pleiten voor zwemlessen, ten minste tot diploma A, voor alle inwoners: mensen met een beperkt budget en statushouders krijgen hiervoor een aanmoedigingssubsidie. Voor ouderen zijn activiteiten snel te vinden via internet en via plaatselijke krantjes, zoals het OldStars wandelend voetbal, slowsports, wandelgroepen en sportbuurtcoaches. Voor jongeren zijn er introductiecursussen via Sjors-Sportief en in elke wijk een uitdagende speeltuin en ontmoetingsplekken voor jongeren. In elk park vind je een wandelpad en sport- en spelvoorzieningen, zoals een trapveldje en een jeu-de-boules baan, met bankjes en een plek voor creatieve en culturele activiteiten.

Meer lezen:

www.KNZB.nl Zwembond pleit voor zwemdiploma voor iedereen.

www.swlingewaard.nl  Bewegingsactiviteiten voor jong en oud(er).

www.gemeentewijzer.nl(Lingewaard) en www.debolbemmel.nl Wandelen voor 50plussers.

box 16 Toerisme 

Gastvrij verwelkomen we recreanten en toeristen om mee te genieten van het moois in Lingewaard. Daarnaast zijn onze eigen inwoners en dagjesmensen uit Arnhem en Nijmegen potentiële gasten. Zij brengen leven in de brouwerij en zorgen voor inkomsten in Lingewaard. Zo houden de campinggasten winkels in kleine kernen vitaal. De uiterwaarden en rivieren verdienen daarvoor meer toegankelijkheid. Zoals het kunnen overvaren vanuit het heuvellandschap van Berg en Dal naar het Betuwse rivierenlandschap. Aanlegsteigers en visplekjes geven nieuwe mogelijkheden. Zichtbaar maken van sporen uit het verleden: kastelen, ruïnes, torens, redoutes, en markante plaatsen van De Limes en Tweede Wereldoorlog trekken nieuwe doelgroepen. Dit geldt ook voor activiteiten zoals openluchttheater, jeu de boules, struintochten, survivals, geo-tagging. Rustplaatsen om uit te blazen op erven, in een theetuin of een vlindertuin in een oude kas. Routes langs kwekers en kunst; wandelen, fietsen en sporten op autovrije dijken. GroenLinks wil promotie van kleinschalig toerisme stimuleren en speciale Lingewaardse arrangementen aanmoedigen.

Meer lezen:

vvvarnhemnijmegen.nl Voor een update van alle evenementen in de regio.

https://www.recron.nl Over trends in verblijfsrecreatie.

box 19 Cultuur brengt mensen samen 

Lingewaard heeft een enorme diversiteit aan culturele activiteiten, evenementen en voorzieningen. Vaak al jaren succesvol, zoals de Bemmelse dweildag, het Huissense Vleischkeuren en het Kersenfeest in Gendt. Tradities, in stand gehouden door enthousiaste vrijwilligersgroepen. Met evenveel animo kwamen nieuwe projecten zoals de Theaterkerk in Bemmel en manifestaties als Het Geluk van Lingewaard of LingeW’art in Huissen tot stand. We gebruiken het cultuurfonds om de diversiteit in het aanbod van culturele activiteiten en evenementen te vergroten en creatieve culturele initiatieven van ondernemers en particulieren aan te moedigen. Een bruisend kunst- en cultuuraanbod zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien, ook buiten de kaders. GroenLinks gunt het iedereen, te beginnen bij de jongeren, om zich door kunst en cultuur te laten beroeren op een manier die bij hen past. Dat schept gelukkige mensen.

Meer lezen:

vvvarnhemnijmegen.nl Voor een update van alle evenementen in de regio.

www.3oeverfestival.nl Een regionaal festival in 2017 rond de kop van Pannerden.

www.vluchtelingenwerk.nl Project Eigen-Wijs maakt muziek(voorstellingen) met kinderen van vluchtelingen en asielzoekers