Karin Verlaan is 57 jaar en verhuisde in 1987 met haar gezin naar Lingewaard. Haar wortels liggen in Zuidelijk Afrika, waar haar gevoel voor rechtvaardigheid en zorgen over ongelijkheid, armoede en uitbuiting, en de verwoesting van onze natuurlijke bronnen zijn ontstaan. Karin bekleedde veel uitvoerende en coördinerende functies in de sociale sector, is goed thuis in jeugd- en volwassenenzorg en zorg voor sociaal kwetsbaren. Op dit moment is zij werkzaam als praktijkondersteuner huisarts GGZ en werkt ze als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Haar kracht ligt in het verbinden en ondersteunen van mensen, in de fractie en voorzitter en secretaris van het bestuur van GroenLinks Boven Betuwe (Lingewaard en Overbetuwe).

Waarom GroenLinks? “GroenLinks is een partij waar ik mij thuis voel, waar ik voor mijn idealen kan opkomen en waar de samenhang tussen groen en sociaal en inzetten op duurzaamheid vanzelfsprekend is. Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de verandering van een individualistische maatschappij naar een maatschappij waar men meer betrokken is. In dit proces is het belangrijk dat mensen het voortouw nemen. GroenLinks doet dat. Het gaat niet alleen om praten, maar juist om het doen. Ideeën genereren en omarmen en laten zien dat het werkt. Dit betekent prioriteiten stellen en kiezen voor gerichte acties ten dienste van de gemeenschap en een duurzame toekomst. Voor mij betekent dit ook kiezen voor kleine schaal. De dorpskernen zie ik als uitgangspunt voor een sterke en betrokken gemeenschap. Van hieruit maatwerk leveren en talenten inzetten, zodat iedereen mee kan (blijven) doen."