Nieuws

Geiten in Gendt

Overschakelen naar biologische geitenhouderij? Met minder geiten, minder mest, een hogere opbrengst en een tevreden buurt... Dat is een van de mogelijkheden die GroenLinks aandraagt om een uitweg te vinden in het conflict tussen een aantal buurtgenoten en de geitenboerderij in Gendt. Want we moeten samen verder. 

Een expertmeeting, waar deskundigen uitleg geven over regelgeving, gezondheid en manieren om hinder voor de omgeving te verminderen, is hard nodig. De motie van de PvdA, GroenLinks en lingewaard.NU om een dergelijke bijeenkomst begin 2019 te organiseren werd met algemene stemmen aangenomen. 

Lees verder

Vragen over pontje Bemmel-Ooijpolder

In ons verkiezingsprogramma staat dat GroenLinks zich in wil zetten voor een pontje tussen Bemmel en de Ooijpolder. Wij zien dit als een mooie manier om het toerisme te bevorderen. Op vragen van GroenLinks antwoordt wethouder Janssen dat er, ondanks de berichten in de krant hierover, nog volop wordt gewerkt aan verwezenlijking van dit plan.

Lees verder

Nogmaals het JA-loket

Inwoners meer betrekken bij veranderingen in hun omgeving en proactief meedenken bij aanvragen voor (bouw)vergunningen. Een JA-loket noemt GroenLinks dat. Het college doet zijn best, maar het lukt nog niet altijd.

Zo waren er problemen bij het veegplan bedrijventerreinen doordat sommige bedrijven niet waren geraadpleegd bij het toewijzen van burgerwoningen in hun omgeving. Bij een ander project bleek dat mensen soms niet begrijpen waarom zij niet mogen bouwen en hun buren daar wel een vergunning voor krijgen. 

Lees verder

Veilige kruisingen snelfietspad Ressen

GroenLinks maakt zich zorgen over de gevaarlijke oversteekplaatsen van het RijnWaalpad over de Ressensestraat. Daar gebeuren dagelijks bijna-ongelukken. In het Gemeentelijk mobiliteitsplan wordt voor verbetering van de kruisingen geld vrijgemaakt. Nu de verlenging van de A15 opnieuw op zich laat wachten, wil GroenLinks dat het geld gereserveerd voor het langs de A15 geprojecteerde snelfietspad F15 gebruiken voor een goede definitieve oplossing. Twee vliegen in een klap! 

Lees verder

Tiny forests: kansen voor Lingewaard

Op 20 november organiseerde Lingewaard Natuurlijk in samenwerking met het IVN in Mea Vota een bijeenkomst over Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Niet alleen een plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar. In Huissen wordt hierover al nagedacht. GroenLinks vindt het een prachtig initiatief om met spoed in kernen met weinig groen, zoals Angeren en Haalderen een Tiny Forest aan te leggen.

Lees verder

Scheuren in woningen door verzakking

Naar aanleiding van de vele berichten over verzakte huizen in Bemmel en Zevenaar trekt GroenLinks aan de bel. Door bodemdaling, zeer waarschijnlijk veroorzaakt of verergerd door de droogte van 2018, ontdekken mensen scheuren in hun huis. Steeds meer bewoners melden zich nu met vragen bij de gemeente. Er is behoefte aan technische informatie en aan contact met lotgenoten. GroenLinks hoort ook dat mensen die met moeite een huis hebben kunnen kopen en nu scheuren ontdekken, geen geld hebben om deze kostenpost te betalen. Daarover stelde GroenLinks vragen aan het college. 

Lees verder

Pagina's