Nieuws

Laat (het) maar waaien!

Al tijdens een drukbezochte informatieavond over windenergie van GroenLinks in 2014, stelden deskundigen vast dat alle mogelijke vormen van hernieuwbare energieopwekking nodig zijn om de klimaatdoelen in Lingewaard te halen. En dat windenergie de grootste opbrengst levert. Ondernemers stonden al in de startblokken.

Lees verder

Duurzaam klimaat?

“GroenLinks heeft duurzaamheid op de kaart gezet in Lingewaard. Een ambitieus duurzaamheidsbeleid ligt vast tot eind 2015. Dat klimaatverandering plaatsvindt, staat óók vast. Met stevige aanpak is het tij nog te keren voor onze kinderen en kleinkinderen. De huidige coalitie denkt daar anders over.” Dit schreven we op 14 december 2014.

Inmiddels zijn we drie jaar verder, en is bovenstaande tekst nog steeds van toepassing. Alleen is het jaartal 2015 gewijzigd in 2020. Nog steeds is er een ambitieus duurzaamheidsbeleid, maar vooral op papier. Een praktische vertaling van het duurzaamheidsbeleid in concrete maatregelen en projecten ontbreekt helaas.

Lees verder

Windenergie?

Al jaren is het college aan het worstelen met plannen voor windenergie. Met weinig succes. Deze week stond een vierde plan, de windvisie, op de agenda van de Raad. Dit bleek echter geen visie, maar een locatievoorstel. Omwonenden kregen dit voorstel twee weken geleden gepresenteerd en voelen zich niet serieus genomen. Terecht, want wat je ook leest over windturbines, een goed plan start met het creëren van draagvlak. Inmiddels neemt het college het voorstel terug. Wat is er aan de hand?

Lees verder

Woningen ook voor een smalle beurs

GroenLinks vindt het verrassend dat zo’n mooie locatie als het voormalige Stadhues in Huissen ook straks alleen voor ouderen beschikbaar blijft. Als niet alle appartementen worden vergroot, zijn deze voor jongeren WEL betaalbaar. Ook in Gendt zijn er plannen voor woningbouw rond de St Martinuskerk, en op de Bloemstraat in Huissen na verplaatsen van de velden van Jonge Kracht. Waarschijnlijk weer niet geschikt voor mensen met een smalle beurs. In de raadsvergadering van 23 november stelde GroenLinks vragen en probeerde met een motie de raad over te halen. Helaas sloten coalitiepartijen de rijen op voorspraak van de wethouder, dus gaat het weer niet door.

Lees verder

Vrachtverkeer, wijkplatforms en geiten

Vrachtverkeer weren uit Huissen en het geld voor het veranderen van de haakse bocht in de Karstraat gebruiken voor bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen of opknappen van de Zilverkamp; wijkplatforms behouden, en mediation tussen voor- en tegenstanders van de geitenhouderij in Gendt. Voorstellen van GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 23 november. 

Lees verder

Mobiele bomen en een muziektent

In Huissen kan heel veel. Zo kunnen bomen worden verplaatst, en bestaan er zelfs mobiele bomen. Dit alles om meer ruimte te maken voor activiteiten op het marktplein. Waarom dan geen verplaatsbare muziektent?

Lees verder

Pagina's