Nieuws

GroenLinks wil meer informatie over bomenkap Gendt

Bomen moeten we koesteren! Ze verfraaien de omgeving, geven schaduw, verkoelen, houden vocht vast en zuiveren de lucht. Dus alleen kappen als daar een goede reden voor is. 

Naar aanleiding van vragen van GroenLinks beloofde het college dat voortaan bij vergunningsaanvragen voor bomenkap een toelichting gegeven wordt, zoals plaats, bomensoort en reden voor de kap. Daarmee is het voor inwoners eenvoudiger om het kappen van bomen te volgen en beoordelen. In Hét Gemeentenieuws blijft echter informatie ontbreken. Zoals in de voorgaande weken 15 'bomen' in Hof van Gendt, en 20 'essen' aan de Langstraat om niet gemotiveerde redenen dreigen te verdwijnen.

GroenLinks stelt voor om naast een betere beschrijving, bij dergelijke grote projecten ook een bomenplan te publiceren met een kaartje waarop aangegeven is welke bomen verdwijnen, om welke reden en hoe deze ter plekke of elders vervangen zullen worden.

Lees verder

Nieuw zonnepark voor en door inwoners?

Op inititatief van Lingewaard Energie komt er mogelijk weer een drijvend zonnepark in Lingewaard, op de waterplas van Rijkswaterstaat bij het knooppunt Ressen.  GroenLinks juicht meer duurzame energieopwekking toe, vooral als Lingewaardse inwoners kunnen participeren en het lokale werkgelegenheid biedt. In antwoord op onze schriftelijke vragen blijkt het college hier ook voorstander van te zijn.

Lees verder

Actievere aandacht voor preventie stalbranden

Een stalbrand veroorzaakt onnoemelijk veel leed. In de eerste plaats voor de dieren die geen kant op kunnen, maar ook voor de veehouder en de directe omgeving die er getuige van is en mogelijk ook gevaar loopt. Onlangs zijn er in onze provincie weer vele dieren omgekomen bij stalbranden: in Didam 2500 varkens en in Zutphen 10 geiten. GroenLinks wil alles in het werk stellen om stalbranden in Lingewaard te voorkomen en vraagt het college om actie.

Lees verder

Buslijnen 35, 33 en 300 moeten blijven!

De voorbereidingen voor een nieuwe dienstregeling van de lijnbussen voor 2019 is in volle gang. Zowel de provincie Gelderland als de busmaatschappij ‘Breng’ vragen de gemeenten om informatie en hun visie op de gewenste ontwikkelingen, ook voor de concessies tot 2022. De deadline hiervoor is half augustus en in september wordt de dienstregeling 2019 definitief vastgesteld. GroenLinks vernam dat de gemeente Lingewaard op beide nog niet heeft gereageerd en stelt hierover vragen.

GroenLinks is van mening dat goed en frequent openbaar vervoer, naast het actief bevorderen van fietsen en carpoolen, een speerpunt is om de files in onze regio te verminderen. Ook levert het busvervoer een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kleinere kernen, vermindering van de kosten voor doelgroepen- en leerlingenvervoer, en het realiseren van de klimaatdoelen. Wij verwachten daarom van onze bestuurders hierover een krachtig signaal.

Lees verder

Forse snoei bomen Het Erf

Bomen zorgen onder andere voor zuurstof in de lucht, waterhuishouding, schaduw en koelte. Vooral de laatste twee zijn met toenemende temperaturen in de zomer hard nodig. Groot was de verbazing bij bewoners van Het Erf in Bemmel dan ook toen bleek dat hun bomen begin juli rigoureus werden aangepakt. Een deel van de bomen in de straat is nu geheel ontbladerd.

Lees verder

Nog langer geduld voor Park Holthuizen

park holthuizen

De toegezegde informatienota over het uitblijven van voortgang van de plannen voor Park Holthuizen, die het college de Raad beloofde tijdens de laatste raadsvergadering, is er nog niet. Dus nu wacht de raad helaas het zomerreces van het college af. Wel gaat GroenLinks ervan uit dat de aanleg van Park Holthuizen door gaat en dat tijdens de raadscyclus van september de laatste hobbels kunnen worden genomen. Lang genoeg gewacht, nu spijkers met koppen zodat het plan kan worden uitgevoerd!

Lees verder

Pagina's