Nieuws

Dubbeldikke raadsvergadering

Huurwoningen voor starters, een verbeterde werkwijze bij zorgvragen, historisch Lingewaard voor scholieren, Huissense turners, tarief voor afvalinzameling en het formaat van zonneparken. Daar ging het over in de laatste raadsvergadering van dit jaar, verdeeld over twee avonden.

 

Lees verder

Chaotisch debat over snoeihoutcentrale

Vragen over de snoeihoutcentrale op Bergerden leidden tot een debat in de gemeenteraad. Met veel moeite hadden we alle relevante informatie bij elkaar gesprokkeld. Dachten we. Een paar uur vóór het debat kwam de wethouder echter met aanvullende informatie, over een fout in de vergunningsaanvraag. Maar dat zou niet tot problemen leiden. Of toch wel?

Na deze chaotische start werd duidelijk dat slechts enkele partijen zich echt in de materie verdiept hadden. En dat sommige partijen liever het bedrijf wilden redden, dan langdurige luchtverontreiniging, ontbossing en gezondheidsproblemen bij omwonenden wilden voorkomen.

Lees verder

Vaart maken in verduurzaming bedrijven

Al jaren probeert de landelijke overheid om bedrijven aan te sporen meer te verduurzamen. Maar aangezien er niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt op regels, blijven ondernemers maatregelen uitstellen. Zoals gebruiken van LED-lampen en de gebouwen degelijk isoleren. Het betreft maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden.

De provincie Gelderland heeft nu een regeling ingesteld om het voor ondernemers nog aantrekkelijker te maken om te verduurzamen. GroenLinks vroeg naar de resultaten.

Lees verder

GroenLinks vraagt debat over snoeihoutcentrale

Afgelopen jaar is gewerkt aan een snoeihoutcentrale in Lingewaard. Maar buiten de ondernemer en de gemeente was niemand daarvan op de hoogte. Ook de Gemeenteraad niet. Bij toeval kwam GroenLinks dit op het spoor en stelde deze zomer, samen met B06, tot tweemaal toe vragen hierover aan het college. Inmiddels bleek dat vergunningen al waren aangevraagd en dit aan inwoners en Gemeenteraad voorbij was gegaan. 

Lees verder

Veel mooie plannen, maar weinig geld

In de begroting voor 2020 staan mooie plannen, die soms rechtstreeks uit het programma van GroenLinks lijken te komen. Over de groene ruimte, klimaatmaatregelen, de zorg en OV en de fiets. Maar helaas, daar is weinig of geen geld voor uitgetrokken. In de raadsvergadering van 7 november komt GroenLinks met alternatieven. 

Lees verder