Nieuws

Miljoenen voor vrachtverkeer of zorg?

Corona kwam onverwacht. Wat we wél aan zagen komen zijn hogere kosten voor jeugdzorg en WMO-voorzieningen, en meer uitgaven voor de gevolgen van corona. Natuurlijk hopen we dat het Rijk met extra geld komt, maar dit is onzeker. GroenLinks vindt daarom: stop voorlopig met uitvoeren van grote projecten, zoals het verflauwen van de bochten in de Karstraat.

Lees verder

Waar besteden we ons geld aan in Lingewaard?

Het was behelpen. Eerst werden infoavonden, politieke avonden, raadsvergaderingen 'on hold' gezet, toen kwam er een inhaalslag met veel webinars en digitale overleggen. We hopen dat de raadsvergadering van 2 juli, over het besteden van ons geld, het slotakkoord was. GroenLinks diende een aantal moties in.

Lees verder

Lef en moed: beschouwing over de kaderbrief

Per fractie slechts twee raadsleden fysiek aanwezig, op anderhalve meter afstand

Als in het scenario van een rampenfilm veroverde Covid-19 ons land en haalde alles overhoop. Het gevolg: een totaal ander perspectief voor Lingewaard. Waar eerder werd gedroomd van grote projecten, is nu de belangrijkste vraag hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen. GroenLinks vraagt ook aandacht voor de andere crisis, de klimaatverandering. 

Lees verder

Groen licht voor groen Lingewaard

Beschermd als een kasteel ligt onze gemeente tussen de rivieren in. Een verscholen hoekje Nederland met een groen hart, waar wij leven. Daarom Rood licht voor de dozen die oprukken in het landschap. En Groen licht voor dat wat waarde aan onze samenleving en aan onze leefomgeving toevoegt. 

Lees verder

Verkeersveiligheid, bedrijfsterreinen en kleine windturbines

Vragen over verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers, en een discussie over de komst van XL-dozen in het landschap. In de digitale raadsvergadering van 11 juni veel hamerstukken die tijdens de Politieke Avond al besproken zijn. Verrassend is dat de rekenkamercommissie toch het grondbeleid mag gaan onderzoeken.

Lees verder