Nieuws

Duurzaam Lingewaard in de raad

De Regionale Energie Strategie, het beleidskader Windenergie en de kaders voor de Warmtetransitie stonden op de agenda van de raad van 18 september. Onderwerpen die van belang zijn om ons doel, een energieneutrale gemeente in het jaar 2050, te bereiken. 

GroenLinks had het beter gevonden als er eerst een parasolproject duurzaamheid was gerealiseerd. Nu is het andersom: de kaders voor warmtevisie en windvisie (en later dit jaar nog het beleidskader zonne-energie) zijn deelprojecten die onder de parasol van duurzaamheid vallen, maar nu nog geen verband met elkaar hebben. Dit maakt het lastig om een concreet stappenplan te maken en de effecten daarvan te voorspellen. 

Lees verder

Veel vragen over geplande snoeihoutcentrale Bergerden

GroenLinks maakt zich zorgen over de overlast voor mens en milieu die de geplande houtgestookte centrale in Huissen gaat opleveren. Door de centrale worden de tuinbouwbedrijven deels aardgasvrij. Er is veel subsidie voor, met als gevolg dat dergelijke centrales als paddestoelen uit de grond schieten. In de directe omgeving van Lingewaard komen er al vijf! 

Is daar wel genoeg afvalhout voor in Gelderland, of gaan onze bossen eraan? En wie gaat voor herplant zorgen? Wat is de invloed van de uitstoot op mens en milieu in de directe omgeving? En hoe gaat de uitstoot gecontroleerd worden? GroenLinks stelde, samen met B06, opnieuw vragen aan het college.

Lees verder

Eerste lustrum Lingewaards Jaar van de Bij

In 2013 nam de raad een initiatiefvoorstel van GroenLinks aan om bijensterfte tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen. Het jaar 2014 werd uitgeroepen tot het 'Lingewaards Jaar van de Bij'. Sindsdien is er veel verbeterd voor de bijen en vandaag vieren we het eerste lustrum bij de start van de fietsroute langs bloemrijke akkerranden. De quiz bij de opening werd gewonnen door de kinderburgemeesters van Lingewaard en Overbetuwe. 

Lees verder

Help de koolmezen in Lingewaard!

GroenLinks vroeg het college bij de bestrijding van de eikenprocessierups de richtlijnen van de Vogelbescherming te volgen. Zoals nestkastjes ophangen voor vogels die de rupsen eten, zorgen voor meer biodiversiteit, en de ondergroei later maaien. Een eerste stap is gezet: er worden 125 mezenkastjes opgehangen in bomen langs de wegen en in plantsoenen. Is dat voldoende? Nee, nog niet! Alleen als de vervolgstappen gezet worden en als veel mensen meedoen kan het natuurlijk evenwicht zich herstellen. Help je mee?

Lees verder

Eikenprocessierups natuurlijk bestrijden

GroenLinks vraagt het college bij de bestrijding van de eikenprocessierups de richtlijnen van de Vogelbescherming te volgen. Deze vereniging pleit voor maatregelen die andere insecten en vogels sparen en zorgen voor een blijvende vermindering van deze kriebelrups. Zoals vogelnestkastjes ophangen voor vogels die de rupsen eten, zorgen voor meer biodiversiteit, en de ondergroei later maaien. In verschillende andere gemeentes blijkt dit goed te werken.

Lees verder

Draagt een snoeihoutcentrale bij aan de klimaatdoelen?

Het collectieve energiebedrijf van de tuinders op Bergerden heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een snoeihoutcentrale, om het aardgasverbruik te verminderen. Hoe duurzaam zijn deze plannen in het kader van de klimaatverandering? GroenLinks, samen met B06, vroeg naar het naadje van de kous.

Lees verder