Nieuws

GroenLinks stemt niet in met ondoordachte plannen

Een nieuw gepland wijkje in Huissen, helaas weer zonder starterswoningen en huurwoningen, en met nú al een chaotische verkeerssituatie: daar kan GroenLinks niet mee instemmen. Ook het veegplan bedrijventerreinen, over bedrijfswoningen die al dan niet tot burgerbewoningen werden ombestemd,was voor GroenLinks te ondoorgrondelijk om akkoord te gaan. GroenLinks stelde vragen over de mogelijk onzekere toekomst van sporthal De Brink en stelde voorwaarden aan een proef met het afschaffen van de hondenbelasting.

Dit alles in de raadsvergadering van 16 mei, waarin ook de burgemeester is voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn, de herbouwplannen van het gemeentehuis zijn aangenomen en eendrachtig werd gepleit voor meer aandacht en geld voor de jeugdzorg.

Lees verder

Before the Flood, filmavond over klimaatverandering

Acteur Leonardo DiCaprio reisde de hele wereld over om de prachtige en woeste natuur in beeld te brengen, en met wetenschappers en politici te praten over de bedreigingen door klimaatverandering. In de aanloop naar de Europese Verkiezingen vertoont GroenLinks deze film eenmalig in het Dominicanenklooster aan de Stadsdam in Huissen, op 17 mei om 19.30 uur. Toegang is gratis. Wel graag aanmelden in verband met het beperkte aantal zitplaatsen!

Lees verder

Europese verkiezingen

Spreek je uit: voor het klimaat, voor eerlijk delen, voor verbinding. Stem GroenLinks!

Op 23 mei bepalen we de koers van Europa en daarmee van Nederland. Door in Europa samen te werken pakken we de klimaatcrisis écht aan, op een eerlijke manier. De vervuilende industrie gaat betalen voor haar uitstoot en multinationals betalen eerlijk belasting. Stem GroenLinks voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken.

Lees verder

Geland in Lingewaard

Raadspraat! Elke week krijgt een raadslid de gelegenheid om op de gemeentepagina van Hét Gemeentenieuws een column te schrijven. Deze week was de beurt aan José Bruêns, raadslid voor GroenLinks. 

Lees verder

Herbouw gemeentehuis biedt duurzame kansen

GroenLinks ziet in de herbouw van het gemeentehuis een uitgelezen kans om het te verduurzamen. In aanloop hiertoe heeft GroenLinks daarover tot tweemaal toe vragen gesteld aan het college, met suggesties voor energiemaatregelen. Uit de beantwoording blijkt dat een aantal suggesties zijn overgenomen. De Raad is bijgepraat over de plannen tijdens de info-avond op 10 april.

Lees verder