Het afdelingsbestuur organiseert in samenwerking met actieve leden thema-avonden en activiteiten voor alle GroenLinks-leden en geïnteresseerden. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiën en het organiseren van de jaarlijkse ledenbijeenkomsten (ALV), waar de leden discussiëren en stemmen over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en bovengenoemde gemeentes. 

Karin Verlaan is onze afdelingsvoorzitter. Verder bestaat het bestuur voorlopig* uit:

  • Dirk Goldschmeding, secretaris
  • Leo Huizenga, penningmeester
  • Krit Goossens, algemeen bestuurslid.
  • Kors van der Torren, algemeen bestuurslid

*De voorlopigheid zit hierin dat zij aspirant bestuursleden zijn tot hun verkiezing in de ALV. Tot die tijd functioneert deze groep wel als het bestuur.

Neem voor meer informatie contact op met Karin Verlaan: voorzitter@groenlinksbovenbetuwe.nl