Standpunten

Standpunten

GROEN EN DUURZAAM

GroenLinks kiest voor Groene Kwaliteit. Dat begint met een schone leefomgeving en biodiversiteit. Schone lucht en schoon water zijn voorwaarden voor gezond leven, niet alleen voor mensen, ook voor dieren. Biodiversiteit kan alleen in stand blijven door de natuur de ruimte te geven en er zo weinig mogelijk te bouwen of wegen aan te leggen. Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen hoort daarbij. Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeente een convenant getekend om de biodiversiteit te bevorderen en de bijen een handje te helpen. We zullen daar samen met inwoners acties op ondernemen.

OPEN EN EERLIJK

We hebben het goed in Lingewaard. Daardoor kan onze blik verder reiken: naar armoede en onderontwikkeling op andere plaatsen in de wereld. Als milleniumgemeente komen we voor hen in actie, samen met scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente geeft het goede voorbeeld met een fairtrade inkoopbeleid.

SOCIAAL EN BETROKKEN

GroenLinks kiest voor Sociale Duurzaamheid. Aan de basis daarvan staan de mensen die samen leven. Draaide vroeger de verbinding rondom de familie, nu bestaat de samenleving in Lingewaard steeds meer uit vriendengroepen, buren, en kennissen uit het verenigingsleven. Maar de samenhang en betrokkenheid zijn gebleven. Dat wil GroenLinks graag zo houden en waar nodig een zetje geven. Zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan deelnemen aan de samenleving.