Kansen voor iedereen

GroenLinks zet in op een samenleving waarin inwoners met allerlei verschillende achtergronden zich thuis voelen. Waarin elke inwoner zich kan ontwikkelen en waar mensen elkaar ondersteunen. Met goed onderwijs, ontmoetingsplaatsen, sportieve en culturele activiteiten en plekken waar je met vragen en problemen terechtkunt. Met kleinschalige zorg voor iedereen toegankelijk, dichtbij huis. Investeren in preventie is belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Een zinvolle dagbesteding, groene leefomgeving, schone lucht, gezond eten en sociale contacten horen daarbij. We verwelkomen mensen die hun land ontvluchten voor oorlog en geweld. De diversiteit van culturen zien we als een verrijking van de samenleving. We luisteren naar elkaar en de gemeente staat open voor ideeën en initiatieven van inwoners. Samen bereik je meer.

Zorg voor jong en oud

Goede zorg is voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk, ongeacht culturele achtergrond, sociaal- economische status of handicap. Aandacht voor taal, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden zijn daarom, samen met een aanpak tegen eenzaamheid, een speerpunt in ons welzijnsbeleid. Veel ouderen zijn vitaal en actief als vrijwilliger, zij zijn met hun levenswijsheid belangrijk voor de sociale cohesie. Zodra het fysiek of mentaal minder gaat kan de oudere rekenen op hulp-op-maat. Ook mantelzorgers worden ondersteund om vereenzaming en overbelasting te voorkomen. Steeds meer jongeren dragen zorg voor familieleden. Zij hebben baat bij en recht op goede begeleiding. Als jongeren problemen ervaren met hun mentale of fysieke gesteldheid, dan volgt snel passende hulp.