• Iedereen, ook mensen met allerlei zichtbare en niet- zichtbare gezondheidsproblemen, voelen zich thuis in hun dorp of wijk. GroenLinks doet dit o.a. door mensen samen te brengen via werk of vrijwilligerswerk.
  • Werkgevers krijgen extra stimulans om mensen met een beperking in dienst te nemen. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
  • Lingewaard biedt creatieve ondernemers met sociale leer- en werkplaatsen extra kansen om zich te vestigen. Broedplaatsen van projecten waar de samenleving beter van wordt, zijn welkom.
  • Om jongeren enthousiast te maken voor veelgevraagde beroepen stimuleert de gemeente projecten als techniekdagen en stages en meedraaimomenten door jongeren binnen bedrijven.
  • Lingewaard gaat experimenteren met basisbanen en een basisinkomen.