• Sport en spel krijgen een belangrijke plaats in het beleid. Er komt een integraal plan voor alle binnensport, waarbij de open-clubgedachte een basis vormt. Binnensportaccommodaties krijgen nu de noodzakelijke voorzieningen waar ze al jaren om vragen.
  • Het Lingewaards Sportakkoord wordt vernieuwd. Uitvoering van dit breed gedragen akkoord vergt extra inzet van ten minste twee buurtsportcoaches. De gemeentelijke bijdrage aan sport en bewegen wordt verhoogd naar het landelijke gemiddelde.
  • Iedereen kan een sportpas aanschaffen, met extra korting voor mensen met weinig geld. Er is een kindpakket, jongerenpakket en een inburgeringspakket. Ook culturele activiteiten zijn voor iedereen mogelijk door een kunstpas, CJP en ‘kunst op recept’.
  • Alle kernen hebben natuurspeelplaatsen waar kinderen kunnen ravotten en ontmoetingsplekken voor jongeren. In elk park zie je wandelpaden, bankjes, sport- en spelvoorzieningen en een plek voor creatieve en culturele activiteiten.
  • Er komen meer recreatieplekken in en aan het water met aanlegsteigers, picknickplaatsen en zwemplekken. Zwemlessen, ten minste tot diploma A, zijn er voor alle inwoners.
  • Lingewaard maakt optimaal gebruik van haar bijzondere ligging bij natuur en water. Duidelijke wandel- en fietsroutes en ommetjes zoals kerken- en klompenpaden ontsluiten het gebied. De financiering met toeristenbelasting maakt nieuwe voorzieningen mogelijk.
  • Kunstenaars mogen tijdelijk in een leegstaand pand hun atelier inrichten om het centrum te verlevendigen en de wisselwerking met inwoners te vergroten. Lege etalages in winkelstraten functioneren als mooie expositieruimte.