• Iedereen mag meedoen. Of je nu je arm, rijk, jong, oud, gelovig of andersdenkend bent, met welke kleur, geaardheid of gezondheid ook. Iedereen krijgt kansen op (on)betaald werk, sport & spel en cultuur om invulling aan het leven te geven.
  • Maatwerk bij de uitvoering van de WMO, afgestemd op behoeften van inwoners. Waarborgen continuïteit en kwaliteit van huishoudelijke hulp in verband met de signaleringsfunctie.
  • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking vindt volledig invulling in Lingewaard. Deze voorschriften maken gemeentelijke gebouwen, voorzieningen binnen en buiten, en (digitale) informatie toegankelijker dankzij concrete plannen van aanpak op alle onderdelen.
  • Voor zowel jongeren als ouderen geldt preventie als motto. Door samenwerking van de gemeente met zoveel mogelijk bestaande netwerken, zoals scholen, zorg- en welzijnsinstanties en sportverenigingen komen signalen vroeg binnen. Voor eenieder is er kunst en sport op recept mogelijk.
  • Met extra inzet komen jonge mantelzorgers in beeld en krijgen ondersteuning om zo te voorkomen dat zij zelf in de problemen raken.
  • De jeugd heeft veel beperking ondervonden ten gevolge van coronamaatregelen. Daarvoor is met voor rang speciale aandacht bij ondersteuning gedragsontwikkeling en snelle toegang tot mentale zorg.
  • Extra straatcoaches signaleren eerder problemen bij jeugdigen.