• GroenLinks roept nadrukkelijk op tot een JA-loket: op iedere inwonersvraag zoekt de gemeente samen met de aanvrager naar alle mogelijkheden. Via bestaande procedures, maar vooral door op zoek te gaan naar mogelijkheden en kansen via maatwerk.
  • Door ontschotten van loketten is beter maatwerk mogelijk: als verschillende hulpverleners uit sociaal team, welzijn en de jeugdzorg goed met elkaar samenwerken kan resultaat snel en effectief. Als inwoners zich zorgen maken om iemand, dan is daarvoor een gemakkelijk toegankelijk meldpunt.
  • Alle besluitvorming is openbaar. De gemeente komt naar de inwoners toe voor informatiedeling, geeft vooraf de mogelijkheden aan en licht toe wat er met input gedaan is. Alleen bij hoge uitzondering geldt geheimhouding. De communicatie is proactief en helder.
  • De participatiepunten bieden vele mogelijkheden aan om inwoners op een laagdrempelige manier de weg te wijzen en te ondersteunen.