Samen CO2-neutraal

Drastische vermindering van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Dat betekent maximaal investeren in energiebesparing en schone energieopwekking in een klimaatpositief gebouwde omgeving. We grijpen de kansen van de energietransitie aan en leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor nieuwe ‘groene banen’. Inwoners met weinig financiële middelen krijgen de kans om mee te doen in coöperatieve energieprojecten en profiteren mee van de opbrengst. We versterken de invloed van inwoners door hen actief te betrekken bij de uitvoering van de energietransitie in hun wijk waardoor de leefbaarheid verbetert.

Natuurpositief en circulair

GroenLinks werkt aan een circulaire economie met respect voor mens en milieu. Goed voor nu en in de toekomst. Natuurpositief betekent dat de energietransitie gepaard gaat met verdere ontwikkeling van onze natuur. Zo eisen we bij nieuwbouw handhaven van bestaande bomen en struiken en nieuwe kansen om de natuur te versterken en biodiversiteit maximaal te stimuleren. Circulair betekent dat we ons sterk maken voor een economie die grondstoffen in de kringloop houdt. De gemeente zet in op korte ketens en hergebruik van grondstoffen, geeft in haar inkoopbeleid het goede voorbeeld en neemt maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen.