• Voor alle wind- en zonneprojecten geldt een optimaal landschappelijke inpassing als eis. Dit maakt  weilanden ‘energietuinen’ met  zonneweides vol rijke natuur die bijdraagt aan een toename van biodiversiteit.
  • De gemeente maakt het gemakkelijker voor ondernemers, scholen en verenigingen om afval te scheiden. En geeft altijd zelf het goede voorbeeld.
  • Circulariteit, met afval als grondstof in sluitende kringlopen, is een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen, vergunningen en inkoop door de gemeente.
  • Nieuwe ondernemers leggen een toereikend duurzaamheidsplan voor aan de gemeente.
  • Door buitenverlichting bij openbare, commerciële en particuliere gebouwen te beperken ontstaan weer natuurlijke donkere nachten voor mens en natuur.
  • Lingewaard krijgt een goed uitgeruste en aantrekkelijke milieustraat met pasjessysteem, eventueel samen met de gemeente Overbetuwe.
  • Organisatoren maken evenementen ‘schoner’ door onder andere afvalscheiding en hergebruik van glazen of bekers.