• GroenLinks promoot de duurzame biologische landbouw met natuurwaarde, strokenteelt, minder mestgebruik, geen giftige stoffen voor planten en dieren. Omdat de uitputting van de bodem, de basis van ons voedsel en ons bestaan, kan herstellen door deze vorm van landbouw.
  • Lingewaard grenst aan de rivier, schoon water heeft directe invloed op ons. Ook de kwaliteit van (zwem) water en het water in wielen, plassen en sloten verbetert bij minder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Het (nu nog) verontreinigde slib vereist zorgvuldige behandeling in verband met dreigend gevaar voor flora, fauna en de mens.
  • Luchtvervuiling komt van elders via verkeer op de snelwegen en scheepvaart op de rivieren. Maar ook door eigen industrie en veeteelt. De ODRA handhaaft vaker op de luchtkwaliteit. Daarnaast zet Lingewaard in op een eenvoudig meldsysteem tegen overlast door stank, houtstook, en ontgassing van schepen.
  • Klimaatverandering maakt klimaatadaptatie nodig om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. GroenLinks doet dit door o.a. pleinen te vergroenen en  inwoners aan te sporen om hun tuin meer natuurlijk aan te leggen. Verstening terugdringen helpt ook. Maak parkeerplaatsen kleiner en rust die uit met waterdoorlaatbare klinkers.