• Met ondersteuning van de gemeente stimuleren en activeren energieambassadeurs van burgerinitiatief Lingewaard Energie de inwoners om anders om te gaan met energie.
  • Duurzame initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven vinden in het energieloket ondersteuning met raad en daad.
  • Inwoners spelen via lokale burgerpanels een centrale rol in de lokale energietransitie. Zij hebben van begin af aan een stem bij plannen voor windmolens en zonneparken in de eigen omgeving.
  • Lingewaard grijpt de energietransitie aan om fors in wijken te investeren. In ‘wijkgesprekken’ geven inwo-ners aan hoe hun buurt kan verbeteren. Samen ontdekken zij hoe de energietransitie in het wijk- of dorpsontwikkelplan past, zoals in Doornenburg.
  • Gemeente, scholen en bedrijven werken samen om jongeren aan ‘groene’ banen te helpen, zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici. Meeloopstages maken jongeren snel de nieuwe professionals die we hard nodig hebben.
  • Lingewaard heeft een rol in de Regionale Energie Strategie (RES). Nieuwe zoekgebieden voor zonne- en windparken moeten zowel plaatselijk als regionaal in (nieuw) beleid worden opgenomen