• Inwoners met een smalle beurs worden koplopers in energiebesparing met behulp van gratis advies en hulpmiddelen door energiecoaches verschaft. Zo verbruiken zij minder energie en gaat hun energierekening omlaag. Wordt iemand zonder baan energie-coach dan geeft dat tevens nieuwe werkgelegenheid.
  • Bij grote wind- of zonneprojecten delen de omwonenden mee in de winst. Zij beslissen zelf over de besteding van een deel van de inkomsten.
  • Bewoners van de Zilverkamp worden niet de dupe worden van ‘van-het-gas-af’ plannen: het is ontoelaatbaar dat de maandelijkse energiekosten enorm zullen stijgen door een warmtenet of noodzakelijke warmtepomp.  
  • Energiebesparingsmaatregelen door woningbouwcorporaties leveren ook de bewoners financieel iets op. Dat motiveert om mee te doen.
  • Bij isolatieprojecten van de woningbouwcorporaties kunnen buurtbewoners meeliften. In het groot inkopen verlaagt de prijs.