Een passend huis in een fijne buurt

Om de woonwensen van alle Lingewaarders te vervullen zijn veel verschillende soorten woningen nodig. Voor ouderen die kleiner willen wonen, maar wel in de eigen kern. Voor jongeren, starters en alleenstaanden die weinig ruimte nodig hebben en niet veel kunnen betalen. En jonge gezinnen die wachten op een grotere woning. Ook zijn er mensen die graag met meer bij elkaar wonen, een (pre-)mantelzorgwoning in de tuin wensen of hun eigen tiny house. GroenLinks wil daar snel wat aan doen, door creatief om te gaan met onze ruimte, bestaande gebouwen en woonvormen. En door eisen te stellen aan het percentage betaalbare huur- en koopwoningen. Daarnaast bouwen we aan mooie gemengde wijken. Die prettig leefbaar, veilig en goed bereikbaar zijn, met groen, speelruimte en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Bouwen voor de toekomst

Slim bouwen doen we energieneutraal, circulair en klimaatadaptief. En zoveel mogelijk binnen de huidige gebouwde omgeving. Hierdoor sparen we de groene ruimte en biodiversiteit, knappen de kleine dorpscentra op en dragen bij aan gezonde mobiliteit zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Inwoners die de handen uit de mouwen willen steken voor alternatieve woonvormen, of voor een opknapbeurt voor hun wijk, vinden bij GroenLinks een JA-loket. Daaronder verstaan we een behulpzame gemeente die actief meedenkt over de uitvoering en fondsenwerving. Nieuwe inwoners verwelkomen we met 'n voucher voor een te planten boompje.