• Wijken zijn opgezet met verschillende soorten woningen. Voor jong en oud, nieuwkomers en blijvers. Met ontmoetingsplaatsen, zoals parken en uitnodigende speelplekken met water en groen. Een omgeving die uitnodigt om eropuit te gaan met bankjes om ervan te genieten.
  • Autoverkeer en parkeren krijgen beperkt ruimte ten gunste van speelruimte en groen voor bewoners. Dat verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.
  • Voor projectontwikkelaars bestaat  de eis om natuurinclusief te bouwen met een groenplan, materialenpaspoort en andere aantoonbare stappen richting circulair bouwen. Bestaand groen en bomen maken deel uit van het ontwerp van nieuwbouwplannen.
  • Tuinen krijgen een groene erfafscheiding, meer groen en minder stenen. Elke nieuwe woning of nieuwe bewoner ontvangt een voucher voor een boom, te planten op een plaats naar keuze in Lingewaard.