• Met vereenvoudigde procedures ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners als coöperaties of woongroepen die zoeken naar ruimte voor alter-natieve woonvormen als hofjes voor ouderen, tiny of skinny houses.
  • Wijkbewoners met een plan voor verduurzamen of vergroenen van hun buurt en zelf de handen uit de mouwen willen steken, vinden bij de gemeente een JA-loket, waar ambtenaren actief meedenken over de uitvoering.