• Bouwen gebeurt in principe binnen de grenzen van de huidige bebouwing. Door inbreiding, herinrichten van de ruimte en de bestaande bebouwing zijn minder nieuwe woningen nodig.
  • Naast de rood-voor-rood-regeling met woningbouw in plaats van kassen of schuren, mogen op boerenerven alternatieven komen, zoals tijdelijke woonvormen.
  • Nieuwbouw gaat uit van circulair bouwen, is CO2-neutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief. Zo verbetert voor mensen en dieren de kwaliteit van lucht, bodem en water.
  • Lingewaard heeft grote voorzieningen, zoals een zwembad, zorginstelling en voortgezet onderwijs vooral in de grotere kernen. Vanuit alle hoeken van de gemeente zijn deze met openbaar vervoer bereikbaar. In de kleine kernen is er voldoende scholing en ontspanning, kinderopvang en ondersteuning van ouderen.