Groene leefomgeving

Groen in de dorpen is onmisbaar voor ons welzijn, klimaatadaptatie en voor de biodiversiteit. GroenLinks wil schone lucht, kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos buiten spelen. Bomen en struiken nemen CO2 en fijnstof op en beschermen tegen wateroverlast en hitte. We beschermen de bestaande bomen en we planten zoveel mogelijk bomen bij. Elke ingreep in de ruimte, voor bouwen of wegenaanleg, moet méér groen opleveren. Een beter fietspaden-netwerk met passende voorzieningen bespaart op asfalt voor nieuwe wegen en parkeren. Dat houdt mensen in beweging en vermindert autoverkeer. Natuurinclusief bouwen verhoogt ook de biodiversiteit in de dorpen. Inwoners noemen in de wijk- en dorpsontwikkelingsplannen het groen als prioriteit en vragen daarin terecht om tegemoetkoming door de gemeente.

Natuur en (cultuur)landschap

Lingewaard is een groene gemeente en dat houden we natuurlijk zo. Samen of alleen genieten van de de schoonheid en de rust van de natuurwandeling door uiterwaarden, over dijken en in Park Lingezegen, een prachtige omgeving om te koesteren! We verwelkomen daarbij kleinschalig toerisme, ook goed voor de economie. We komen op voor de natuur en de planten en dieren die daar leven. De kernkwaliteit van het rivierenlandschap met fruit van de Betuwse hoogstambomen, verdient bescherming. Dus ruimen we zwerfafval op, gebruiken geen giftige stoffen, beperken de lichtvervuiling en promoten de omslag naar diervriendelijke biologische landbouw. Bewust omgaan met planten en dieren en waarderen van de natuur begint al op jonge leeftijd. De activiteiten van Stichting Lingewaard Natuurlijk, met veldlessen en schoolmoestuintjes zijn daarbij onontbeerlijk.