• Maatschappelijke waarde en groen zijn leidend in de Omgevingsvisie en bij gemeentelijke aanbestedingen. Inzet is steeds onze waardevolle natuur en landschapselementen te beschermen en versterken. Dit vergroot de biodiversiteit en het welzijn van mens en dier.
  • Hiertoe komen er zoveel mogelijk bomen, bijvoorbeeld in klimaat- of voedselbosjes. Inwoners leggen die samen met de gemeente aan. Als de gemeente een boom kapt, komen er liefst twee terug.
  • Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Zij vinden het hele jaar door nectar in veel bloeiende bermen. Aanplant met inheemse soorten en biologisch beheer van openbaar groen versterkt de biodiversiteit.
  • Lingewaard sluit aan bij het ‘Deltaplan voor het landschap’, dat het agrarische landschap in ere herstelt door duurzame (her)inrichting en onderhoud.
  • Bomen en boomgroepen krijgen een meer beschermde status die zomaar kappen voorkomt. Onderzoek moet duidelijk maken of strengere kapvergunningen daarbij kunnen helpen. Waarbij niet alleen de waarden van de boom zelf, maar ook de noodzaak tot klimaatadaptatie, meer opslag van CO2 en vergroten biodiversiteit worden betrokken.