• GroenLinks versterkt de kwaliteit van openbaar vervoer, ook in de avonduren. Er is ruim baan voor initiatieven als buurtbussen, golfkarretjes (zoals in Gendt) en deelauto’s.
  • Er komt een forse investering in de fietsinfrastructuur. Fietspaden verbinden wijken en dorpskernen op een veilige manier. Snelfietspaden verbinden Lingewaard met de steden en dorpen rondom.
  • Goed onderhouden, comfortabele en veilige fietspaden maken het fietsen aantrekkelijker en verleiden inwoners hun auto vaker te laten staan en meer te bewegen.
  • In alle kernen vind je voldoende goede fietsenstallingen met aanbindmogelijkheid bij bushaltes, winkels en voorzieningen, voorzien van laadpaal voor e-bikes en drinkwaterpunten.
  • Doorgaand vrachtverkeer rijdt buiten de kernen om.
  • Voor de veiligheid van kinderen én volwassenen, wordt de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u. Er komen meer fietsstraten waar de auto te gast is. Omwonenden denken mee over het omvormen van gevaarlijke plekken zoals kruisingen en oversteken.
  • Meer fiets- en wandelpaden tussen landbouwkavels, bijvoorbeeld tussen de Heuvelsestraat en de Hoeve en in Park Lingezegen, maakt fietsen en wandelen nog aantrekkelijker. De overgangen van stoep naar straat verlopen comfortabel voor wielen en er zijn geleidetegels voor slechtzienden.
  • Knippen voor doorgaand gemotoriseerd verkeer maken dijken veiliger en aantrekkelijker voor recreatie.