• Lingewaard zet in op bewustwordingscampagne voor meer biodiversiteit en tegen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Door schoolmoestuinprojecten leren meer kinderen al jong voedsel kweken en omgaan met de natuur.
  • Samen met inwoners, organisaties en ondernemers komt er een steviger aanpak voor van zwerfafval. Meer jutbakken houden de uiterwaarden schoon.