• Samen met inwoners, verenigingen en bedrijven richt Lingewaard de directe omgeving zo goed en groen mogelijk in. Denk aan klimaat- en voedselbosjes met vruchtdragende struiken.
  • Duurzame landbouw en alternatieven voor landbouwgif en kunstmest zorgen voor gezond bodembeheer en voorkomen uitdroging. Dieren in weilanden vinden daar ook voldoende beschutting tegen wind, regen en hitte, liefst door bomen.
  • Landbouwdieren houdt Lingewaard alleen kleinschalig. Dankzij goede maatregelen ontstaan geen stalbranden en megastallen zijn uit den boze.
  • Plaatselijk geproduceerd voedsel vindt zo snel mogelijk de weg naar de gebruiker via korte ketens. Dit dankzij bijvoorbeeld rechtstreekse verkoop van producten langs de weg en in landwinkels.