Nieuws

Veilige oversteek voor snelfietsers bij Ressen

Bij het ontwerp van het RijnWaalpad (snelfietspad) werd door Fietsersbond, de Dorpsraad Ressen en GroenLinks al aangedrongen op een tunneltje in het talud om snel en veilig de Ressensestraat over te steken. Dit gebeurde helaas niet. Inmiddels is er een tijdelijke oplossing voor de Ressensestraat. GroenLinks stelde opnieuw vragen...

Lees verder

Voor elke Nederlander een boom

herfst

GroenLinks en SP doen in de Tweede Kamer een voorstel voor een Nationaal Bomenplan. De partijen willen in Nederland 100.000 hectare bomen extra planten. 

Lees verder

Dubbeldikke raadsvergadering

Huurwoningen voor starters, een verbeterde werkwijze bij zorgvragen, historisch Lingewaard voor scholieren, Huissense turners, tarief voor afvalinzameling en het formaat van zonneparken. Daar ging het over in de laatste raadsvergadering van dit jaar, verdeeld over twee avonden.

 

Lees verder

Chaotisch debat over snoeihoutcentrale

Vragen over de snoeihoutcentrale op Bergerden leidden tot een debat in de gemeenteraad. Met veel moeite hadden we alle relevante informatie bij elkaar gesprokkeld. Dachten we. Een paar uur vóór het debat kwam de wethouder echter met aanvullende informatie, over een fout in de vergunningsaanvraag. Maar dat zou niet tot problemen leiden. Of toch wel?

Na deze chaotische start werd duidelijk dat slechts enkele partijen zich echt in de materie verdiept hadden. En dat sommige partijen liever het bedrijf wilden redden, dan langdurige luchtverontreiniging, ontbossing en gezondheidsproblemen bij omwonenden wilden voorkomen.

Lees verder

Vaart maken in verduurzaming bedrijven

Al jaren probeert de landelijke overheid om bedrijven aan te sporen meer te verduurzamen. Maar aangezien er niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt op regels, blijven ondernemers maatregelen uitstellen. Zoals gebruiken van LED-lampen en de gebouwen degelijk isoleren. Het betreft maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden.

De provincie Gelderland heeft nu een regeling ingesteld om het voor ondernemers nog aantrekkelijker te maken om te verduurzamen. GroenLinks vroeg naar de resultaten.

Lees verder

GroenLinks vraagt debat over snoeihoutcentrale

Afgelopen jaar is gewerkt aan een snoeihoutcentrale in Lingewaard. Maar buiten de ondernemer en de gemeente was niemand daarvan op de hoogte. Ook de Gemeenteraad niet. Bij toeval kwam GroenLinks dit op het spoor en stelde deze zomer, samen met B06, tot tweemaal toe vragen hierover aan het college. Inmiddels bleek dat vergunningen al waren aangevraagd en dit aan inwoners en Gemeenteraad voorbij was gegaan. 

Lees verder