Nieuws

Before the Flood, filmavond over klimaatverandering

Acteur Leonardo DiCaprio reisde de hele wereld over om de prachtige en woeste natuur in beeld te brengen, en met wetenschappers en politici te praten over de bedreigingen door klimaatverandering. In de aanloop naar de Europese Verkiezingen vertoont GroenLinks deze film eenmalig in het Dominicanenklooster aan de Stadsdam in Huissen, op 17 mei om 19.30 uur. Toegang is gratis. Wel graag aanmelden in verband met het beperkte aantal zitplaatsen!

Lees verder

Europese verkiezingen

Spreek je uit: voor het klimaat, voor eerlijk delen, voor verbinding. Stem GroenLinks!

Op 23 mei bepalen we de koers van Europa en daarmee van Nederland. Door in Europa samen te werken pakken we de klimaatcrisis écht aan, op een eerlijke manier. De vervuilende industrie gaat betalen voor haar uitstoot en multinationals betalen eerlijk belasting. Stem GroenLinks voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken.

Lees verder

Geland in Lingewaard

Raadspraat! Elke week krijgt een raadslid de gelegenheid om op de gemeentepagina van Hét Gemeentenieuws een column te schrijven. Deze week was de beurt aan José Bruêns, raadslid voor GroenLinks. 

Lees verder

Herbouw gemeentehuis biedt duurzame kansen

GroenLinks ziet in de herbouw van het gemeentehuis een uitgelezen kans om het te verduurzamen. In aanloop hiertoe heeft GroenLinks daarover tot tweemaal toe vragen gesteld aan het college, met suggesties voor energiemaatregelen. Uit de beantwoording blijkt dat een aantal suggesties zijn overgenomen. De Raad is bijgepraat over de plannen tijdens de info-avond op 10 april.

Lees verder

Vers bloed denkt mee

De 'Lingeraad', onze nieuwe jongerenraad, werd tijdens de Raadvergadering van 4 april geïnstalleerd. Top dat jongeren tijd en energie steken in het meedenken over de toekomst van hun Lingewaard! 

Verder: duurzame plannen zoals het drastisch verminderen van restafval en zon op de daken van sportclubs, en sociale plannen zoals preventie van schulden en de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. En vragen van GroenLinks over bouwplannen in Doornenburg, en over een lening voor asbestverwijdering en energiemaatregelen.

Lees verder

Motie schuldhulpverlening van GroenLinks raadsbreed aangenomen

GroenLinks is blij met de pilot vroegsignalering huurschulden. Een mooie eerste stap. Wat ons betreft is dat slechts één onderdeel van de schuldenproblematiek. Schulden lopen nu op door vele kosten en stapelingen. Na een schuldhulpverleningstraject van drie jaar, blijft er vaak een restschuld over. Dus is het, om preventief te kunnen helpen, nodig om vroeg in gesprek te gaan en maatwerk te leveren. Evenals werken met een deurwaarder die een sociaal verantwoord incassobeleid voert.

Om bij schuldenproblematiek een stapje in de richting te zetten van een betere en humanere ondersteuning diende GroenLinks een motie in, die raadsbreed werd aangenomen.

Lees verder