VRAGENRONDE: Chantal Crijns stelt vragen over afleiding verkeer door nieuwe reclameborden

De afgelopen weken zijn er op diverse plekken in de gemeente digitale reclameborden geplaatst. Het gaat om lichtgevende borden met een verspringend beeld. De borden staan met name langs drukke wegen en op drukke kruispunten, waar ze voor afleiding van verkeersdeelnemers zorgen en daarmee de verkeersveiligheid niet ten goede komen. 

"Waarom zijn deze borden geplaatst en waarom juist op deze plekken?" Met als logische vervolgvraag: "Kunnen ze - in ieder geval op drukke verkeerspunten - weer verwijderd of ten minste verplaatst worden?"

Wethouder Hubers: Deze borden zijn geplaatst naar de wens van lokale ondernemers en verenigingen. Hiervoor is beleid gemaakt en de gekozen locaties zijn zorgvuldig tot stand gekomen. Over het bord op de rotonde Herckenrathweg-Vossenhol-Parksingel in Bemmel zijn meerdere klachten binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is de lichtintensiteit al verminderd. De wethouder zegt ook toe opnieuw te zullen bekijken of deze locatie nog steeds een gewenste locatie is.

Met name over het bord op de rotonde Herckenrathweg-Vossenhol-Parksingel in Bemmel maakt GL zich zorgen:

  • Deze rotonde wordt intensief gebruikt door middelbare scholieren die in het spitsuur vanuit de wijken Klaverkamp, Bonenkamp, Het Hoog en omgeving, richting Nijmegen en Lent fietsen.
  • Naast de rotonde ligt basisschool De Regenboog, waardoor de rotonde ook in het spitsuur intensief gebruikt wordt door fietsende basisschoolleerlingen en het breng- en haalverkeer.
  • Eén van de wegen die uitkomt op de rotonde is Vossenhol, de plek waar straks al het verkeer via de Dorpensingel Bemmel binnenrijdt.
  • Het betreft tevens een rotonde waarop fietsers deels in twee richtingen fietsen.

Al met al is dit een plek waar verkeersdeelnemers al hun aandacht nodig hebben voor het verkeer en geen enkele afleiding kunnen gebruiken.

reclame regenboog
Verspringende lichtgevende reclamezuil rotonde Bemmel

Dorpensingel Lingewaard: Lianne Duiven laat in een stemverklaring weten dat GroenLinks nog steeds, samen met de fietsersbond en het inwonersinitiatief, tegen de aanleg van de dorpensingel is.

Lianne Duiven: "Meer wegen trekken meer auto’s aan. GroenLinks is teleurgesteld dat Nijmegen en Lingewaard, terwijl ze zeggen het fietsen in onze regio te willen stimuleren, toch voor deze extra weg kiezen. Naast extra verkeer en opstoppingen, betekent het meer luchtvervuiling, meer geluid, meer verstening en vermindering van de leefbaarheid. We blijven dus consequent tégen de aanleg van de Dorpensingel, die notabene ook nog door Park Lingezegen wordt aangelegd."

Verder wil GroenLinks Lingewaard  benadrukken dat we ervan uitgaan dat de discussie over de exacte inrichting van deze weg en met name bij het Vossenhol nog niet is afgerond! De discussie daarover moet in de raad terugkomen bij het wegencategoriseringsplan: als besproken wordt welke wegen veranderen in een 50 km/uur-weg en welke in een 30 km/uur-weg).

bomen dorpensingel
Bomen moeten wijken voor Dorpensigel

Huissen Veilig & Leefbaar: Inge Sloot vind het ongehoord hoe het college dit inwonersinitiatief de nek omdraait

GroenLinks is teleurgesteld en vindt het bizar dat we iets in de raad behandelen waarvan de inwoners niet wilden dat we het behandelen. Omdat hun initiatief voor het weren van vrachtverkeer door het centrum van Huissen na behandeling in de raad twee jaar lang (!) niet meer ter discussie mag komen.

"We zijn blij met het initiatiefvoorstel van de inwoners. Het gaat om een proef die nieuwe inzichten zal geven over het weren van vrachtverkeer door het centrum van Huissen. Die de werkgroep kan ondersteunen in hun advies over de aanpak van deze gevaarlijke rotonde. Ook is GroenLinks voor het veranderen van een deel in een 30 km/uur zone. We hopen dat hierdoor de inwoners zich toch gehoord voelen."