Inge wil de samenhang tussen sociale en groene onderwerpen belichten. Iedereen moet mee kunnen doen en passende kansen in de maatschappij krijgen. Gelijkwaardigheid is voor haar een belangrijk thema. Mensen met een achterstand, minder geld of anders denkenden hebben evenveel rechten, wat in praktijk helaas niet zo is.

“ Graag wil ik iets betekenen voor mensen in mijn directe omgeving ”