Op de agenda van de raad van 14 september stond het inwonersinitiatief van de werkgroep Huissen Veilig & Leefbaar. Hun plan: de snelheid van de doorgaande weg verlagen van 50 naar 30 km/uur en een proef van een halfjaar voor een vrachtwagenverbod. De werkgroep trok echter voordat de raad begon het voorstel terug van de agenda, om het aan te passen en er over enige tijd in de raad mee terug te komen. 

Dit verzoek om terugtrekking van het voorstel, werd voorgelegd in de raad. De coalitiepartijen in de raad stemden tegen, waardoor het initiatiefvoorstel wél werd besproken en uiteindelijk afgewezen. De consequentie is dat het twee jaar lang niet meer mag worden behandeld in de raad. De werkgroep staat na al hun inspanningen nu met lege handen! GroenLinks vindt deze manier van omgaan met inwoners respectloos.

Alle documenten die te maken hebben met de verkeersveiligheid in Huissen en het inwonersinitiatief van Huissen Veilig & Leefbaar werden door de werkgroep opgevraagd bij de gemeente via een zogenoemd WOO- (Wet Open Overheid) verzoek. Uit deze documenten bleek dat de inwoners en transporteurs niet onpartijdig zijn behandeld. De transporteurs konden rekenen op steun van de gemeentelijke organisatie. De gemeente riep zelfs de transporteurs op om een tegengeluid te geven. Met de bedoeling te voorkomen dat dit inwonersinitiatief ‘gewoon’ zou worden aangenomen door de gemeenteraad. 

De manier van partijdig handelen van het college, past niet bij een deugdelijk werkende gemeentelijke organisatie. Daarom vragen D66 en GroenLinks het college om opheldering. 

Er zijn vragen over

  • de gevolgde procedure van inwonersparticipatie;
  • wat het college daar zelf van vindt; 
  • hoe het college dit in de toekomst beter denkt te gaan aanpakken; 
  • en waarom het allemaal zo lang duurt.

In de bijlage zijn alle vragen te vinden. Beantwoording wordt eind november verwacht.