Tijdens de raad van 14 september stond op de agenda het inwonersinitiatief van de werkgroep Huissen Veilig en Leefbaar. Hun plan: de snelheid van de doorgaande weg verlagen van 50 naar 30 km/uur en een proef van een halfjaar voor een vrachtwagenverbod.  Tijdens bespreking in de Politieke Avond bleek dat enkele aanpassingen het voorstel beter zouden maken. De werkgroep trok het voorstel daarom terug van de agenda, om over enige tijd met een nog beter initiatief voor een Veilig en Leefbaar Huissen in de raad terug te komen.

Dit verzoek om terugtrekking van het voorstel, werd geweigerd door een meerderheid in de raad. Vervolgens is het voorstel besproken en uiteindelijk afgewezen. De consequentie daarvan is dat twee jaar lang een soortgelijk voorstel niet mag worden behandeld in de raad. De werkgroep staat nu met lege handen en de deur is dicht! GroenLinks vindt deze manier van omgaan met inwoners respectloos.

“ Luisteren naar inwoners: Kan gewoon. ”

Inwoners zijn juist de experts als het gaat over de omgeving en ze zijn met hun inzet en ervaring een waardevolle toevoeging aan het gemeentelijk beleid. Vandaar dat GroenLinks bij inwonersinitiatieven altijd spreekt over een JA-loket. Meedenken met de inwoners als grondhouding. Want, luisteren naar inwoners: kan gewoon!