Nieuws

Vers bloed denkt mee

De 'Lingeraad', onze nieuwe jongerenraad, werd tijdens de Raadvergadering van 4 april geïnstalleerd. Top dat jongeren tijd en energie steken in het meedenken over de toekomst van hun Lingewaard! 

Verder: duurzame plannen zoals het drastisch verminderen van restafval en zon op de daken van sportclubs, en sociale plannen zoals preventie van schulden en de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. En vragen van GroenLinks over bouwplannen in Doornenburg, en over een lening voor asbestverwijdering en energiemaatregelen.

Lees verder

Motie schuldhulpverlening van GroenLinks raadsbreed aangenomen

GroenLinks is blij met de pilot vroegsignalering huurschulden. Een mooie eerste stap. Wat ons betreft is dat slechts één onderdeel van de schuldenproblematiek. Schulden lopen nu op door vele kosten en stapelingen. Na een schuldhulpverleningstraject van drie jaar, blijft er vaak een restschuld over. Dus is het, om preventief te kunnen helpen, nodig om vroeg in gesprek te gaan en maatwerk te leveren. Evenals werken met een deurwaarder die een sociaal verantwoord incassobeleid voert.

Om bij schuldenproblematiek een stapje in de richting te zetten van een betere en humanere ondersteuning diende GroenLinks een motie in, die raadsbreed werd aangenomen.

Lees verder

Let's make earth cool again!

Een schone wereld betekent schone lucht, bodem en water en daar kunnen we zelf onze verantwoordelijkheid in nemen. Maar we moeten wel snel en kordaat handelen: schone energie opwekken en geen energie verspillen. Een omslag maken naar schoner transport en vervoer. Duurzaam bouwen en materialen hergebruiken. Hoe sneller we daarin investeren, hoe sneller we er de vruchten van plukken!

Dat is waar GroenLinks Lingewaard voor staat en wat we willen bereiken in onze gemeente. Daarom liepen we mee in de Klimaatmars, met veel jonge en oude mensen en de boodschap Let's make earth cool again!

Met meer zon en de wind in de rug

Park Holthuizen, verbeteren schoolgebouwen en veilige dijken

Felicitaties aan eigenaar en gemeente, Park Holthuizen kan van start gaan! Hopelijk opent de theetuin in het naseizoen.

Er zijn miljoenen gereserveerd om Lingewaardse scholen up-to-date en energieneutraal te maken. GroenLinks dringt aan op gezonde schone lucht in de lokalen. 

Vreemd dat de dijken te smal zijn voor fietsstroken. GroenLinks gaat voor veilige dijken en diende met PvdA en D66 een motie in. 

Lees verder

Te vroeg of te laat voor 5 miljoen?

De provincie wil wijken stimuleren snel van het aardgas te gaan. Vooralsnog is dat een dure actie. Maar... de provincie geeft ook een subsidie voor snelle beslissers! GroenLinks vroeg aan het college of Lingewaard hiervoor in aanmerking komt. 

Voor Lingewaard kwam deze regeling te snel, blijkt uit het antwoord. Of was Lingewaard te laat? Gelukkig komen er nieuwe kansen. 

Lees verder