Nieuws

Inwoners krijgen meer te zeggen

Goed plan bedacht? Met 50 handtekeningen kunnen alle inwoners vanaf 12 jaar hun plan kenbaar maken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad plaatst het op de agenda en gaat erover vergaderen. Gaat het plan dan ook door? Dat ligt eraan... Als het geld kost, moet er een potje voor worden gevonden en natuurlijk moet de meerderheid van de raad het eens zijn met dat plan.

Lees verder

Financiële jaarstukken geven discussie

Tien uur vergaderen in twee hete dagen: net voor het zomerreces staan traditiegetrouw de Financiële jaarstukken van 2018, de stand van zaken 2019 (Tussenrapportage) en de plannen voor 2020 (de Kadernota, als opmaat voor de Begroting) op de agenda. GroenLinks ziet her en der mogelijkheden om geld anders te besteden.

   

  Lees verder

  Snoeihoutcentrale duurzaam?

  Tijdens de presentatie over windvisie en zonvisie op 23 mei 2019 bleek dat er sprake is van de bouw van een snoeihoutcentrale ten behoeve van het warmtenet in Huissen. De opbrengst van biomassa-verbranding voor een warmtenet is omstreden. Een dergelijke centrale geeft veel CO2 en fijnstof af en verbruikt mogelijk waardevol hout ten koste van de biodiversiteit. Daarom stelt GroenLinks, samen met B06, kritische vragen aan het college. 

  Lees verder

  GroenLinks stemt niet in met ondoordachte plannen

  Een nieuw gepland wijkje in Huissen, helaas weer zonder starterswoningen en huurwoningen, en met nú al een chaotische verkeerssituatie: daar kan GroenLinks niet mee instemmen. Ook het veegplan bedrijventerreinen, over bedrijfswoningen die al dan niet tot burgerbewoningen werden ombestemd,was voor GroenLinks te ondoorgrondelijk om akkoord te gaan. GroenLinks stelde vragen over de mogelijk onzekere toekomst van sporthal De Brink en stelde voorwaarden aan een proef met het afschaffen van de hondenbelasting.

  Dit alles in de raadsvergadering van 16 mei, waarin ook de burgemeester is voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn, de herbouwplannen van het gemeentehuis zijn aangenomen en eendrachtig werd gepleit voor meer aandacht en geld voor de jeugdzorg.

  Lees verder