Vragen (Okke de Koning)

We lazen berichten over de mazelenuitbraak in het Verenigd Koninkrijk: sinds oktober 2023 is al bij honderden kinderen de ziekte vastgesteld. De kans dat het overslaat naar Nederland is groot, want hier is de vaccinatiegraad (het aantal kinderen dat de BMR-prik heeft gekregen) gedaald tot onder de 90 procent.

Zijn er cijfers over het aantal kinderen dat in Lingewaard gevaccineerd is? En wat doet de gemeente om dat aantal zo hoog mogelijk te houden, ook onder de minder geletterden en anderstaligen?

Wethouder Slob: In de veiligheidsregio waaronder Lingewaard valt, wordt dit voortdurend in de gaten gehouden. Bij onze tienjarigen is het nog 92%, bij onze tweejarigen onder de 90%. En dat is zorgelijk. Ook omdat de gemeentes van de 'bible belt' bij onze regio horen, is de gemiddelde vaccinatiegraad wat lager en dus het risico op een uitbraak verhoogd.

Op de consultatiebureau's worden gesprekken gevoerd met ouders om de vrees voor vaccinatie weg te nemen; daar is nu extra ruimte (spreekuren met ouders) voor gekomen. Doel is om weer boven 95% uit te komen.

Windturbine Vahali (Lianne Duiven)

Scheepswerf Vahali in Gendt wil een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf worden door het plaatsen van een windmolen en zonnepanelen. Omdat het een kleine windmolen betreft (hoogte 26 meter, de aanwezige laad- en loskraan en een zendmast zijn hoger), en geplaatst op eigen terrein, heeft GroenLinks hiertegen geen bezwaar.

GroenLinks is voor zoveel mogelijk groene energie-opwekking en is dus blij dat deze kans wordt gepakt. Voor de tegensputterende B06 heeft Lianne Duiven de volgende boodschap (ontleend aan Einstein): 'Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg' en verandert er niets. En dat is niet de manier om de maatschappij vooruit te helpen.