GroenLinks onderschrijft de doelstelling van het college - het levendig en vitaal houden van winkelcentra - van harte, maar we hebben wel wat zorgen hierover, net als sommige inwoners.

GroenLinks stelde een jaar geleden al vragen over de groeiende leegstand. Wethouder Sluiter gaf toen aan dat het college de zorgen over de leegstand wel deelde, maar dat het volgens hem nog niet structureel was. Hij zag hierin geen voortrekkersrol van de gemeente, maar zou het onderwerp wel bespreken net het CML (Centrum Management Lingewaard). Signalen over hoge huurprijzen had hij toen nog niet gekregen. 

Onze (vervolg)vragen gaan nu o.a. over de procedure, de beschikbare ruimte, de hoge huurprijzen en plek voor winkels die niet weg willen uit het centrum. Zoals:

  • Welke opties heeft het college onderzocht om de leegstand in centrum Bemmel op te lossen? En welke partijen waren (en worden) volgens het 'participatieplan' betrokken?
  • Bij verhuizing naar De Assenburg blijft er ca 1600 m2 over voor de culturele en maatschappelijke functies die nu gebruik maken van ca 3700 m2. Dat is minder dan de helft. Is er rekening gehouden met de ruimte en tijdvakken die nodig zijn voor alle verenigingen die nu gebruik maken van Cultureel Centrum De Kinkel? En de zaal met podium, verhuist die mee?
  • Eén van de redenen voor de verhuizing naar De Assenburg is dat de gemeente 'graag levendige en economisch vitale winkelcentra wil'. Kan het zijn dat de (hoge) huurprijzen niet door kleine ondernemers op te brengen zijn? Die huurprijs zou dan ook opgebracht moeten worden door de gemeente bij verhuizing van de eerder genoemde culturele en maatschappelijke organisaties? 
  • De bibliotheek staat in de plattegrond van het vooronderzoek ingetekend op een plek die nu nog in gebruik is. Betekent dit dat er uiteindelijk geen enkele winkel meer in De Assenburg zit? En wat betekent dit voor de mensen die erboven wonen, denk aan geluidoverlast?

Lees meer vragen in het bijgevoegde document hieronder. Antwoorden van het college worden binnen acht weken verwacht...