Nieuws

Bezorgdheid over ontgassingen door scheepvaart op de Waal

Sinds er afgelopen zondag in Hulhuizen weer eens een sterke gaslucht werd opgemerkt en gemeld, staan de illegale gaslozingen van schepen op de Waal opnieuw vol in het nieuws. Terecht, want de gassen zijn slecht voor mens & milieu, en niet voor niets al verboden in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. GroenLinks roept inwoners langs de Waal, het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn op om in actie te komen.

Lees verder

Weinig rekening gehouden met fietsers bij wegwerkzaamheden

De fietspaden langs de N839 worden aangepakt door de provincie. De omleidingen voor fietsers zijn regelmatig ongelukkig of zijn er zelfs helemaal niet! En dat in de tijd dat Lingewaard ook veel fietsende toeristen verwelkomt. GroenLinks stelde vragen in de raad van 27 juni.

Lees verder

Inwoners krijgen meer te zeggen

Goed plan bedacht? Met 50 handtekeningen kunnen alle inwoners vanaf 12 jaar hun plan kenbaar maken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad plaatst het op de agenda en gaat erover vergaderen. Gaat het plan dan ook door? Dat ligt eraan... Als het geld kost, moet er een potje voor worden gevonden en natuurlijk moet de meerderheid van de raad het eens zijn met dat plan.

Lees verder

Financiële jaarstukken geven discussie

Tien uur vergaderen in twee hete dagen: net voor het zomerreces staan traditiegetrouw de Financiële jaarstukken van 2018, de stand van zaken 2019 (Tussenrapportage) en de plannen voor 2020 (de Kadernota, als opmaat voor de Begroting) op de agenda. GroenLinks ziet her en der mogelijkheden om geld anders te besteden.

     

    Lees verder

    Snoeihoutcentrale duurzaam?

    Tijdens de presentatie over windvisie en zonvisie op 23 mei 2019 bleek dat er sprake is van de bouw van een snoeihoutcentrale ten behoeve van het warmtenet in Huissen. De opbrengst van biomassa-verbranding voor een warmtenet is omstreden. Een dergelijke centrale geeft veel CO2 en fijnstof af en verbruikt mogelijk waardevol hout ten koste van de biodiversiteit. Daarom stelt GroenLinks, samen met B06, kritische vragen aan het college. 

    Lees verder