Een stalbrand veroorzaakt onnoemelijk veel leed. In de eerste plaats voor de dieren die geen kant op kunnen, maar ook voor de veehouder en de directe omgeving die er getuige van is en mogelijk ook gevaar loopt. Onlangs zijn er in onze provincie weer vele dieren omgekomen bij stalbranden: in Didam 2500 varkens en in Zutphen 10 geiten. GroenLinks wil alles in het werk stellen om stalbranden in Lingewaard te voorkomen en vraagt het college om actie.

In augustus 2017 vroegen we of het college bereid is om extra maatregelen te nemen om stalbranden te voorkomen, zoals voorlichting geven aan veehouders, een loket openen voor vragen hierover of controle van aanwezige brandmelders, blusmaterialen en vluchtwegen voor de dieren. Antwoord van het college: Het kan denkbaar zijn om op basis van een pilot extra tijd voor een controle van de toezichthouder milieu vrij te maken, zodat het aspect brandveiligheid binnen de milieucontrole meer aandacht krijgt.

GroenLinks dringt er nu bij het college op aan om hier snel werk van te maken. 

In oktober 2017 stelden we voor om -in het kader van preventie- de brandweer voorlichting te laten geven aan de boerenbedrijven. Antwoord van het college: De brandweer heeft naast een uitvoerende rol inderdaad ook een adviserende rol. Wij zullen de brandweer dan ook vragen of het mogelijk is om in 2018 een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor agrarische bedrijven.

GroenLinks vraagt zich af of deze voorlichtingsbijeenkomst reeds gepland is. Zo niet, dan moet er snel worden gehandeld. Immers, voorkomen is beter!