In de begroting worden betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid in één adem genoemd, zonder OV en fietsverkeer daarbij te betrekken. In onze ogen onmogelijk. Daarom stelde GroenLinks al eerder een specifieke financiering van fietspaden voor. Meer voorrang voor de fiets en aanleg van fietssnelroutes. Die wel SNEL moeten blijven!

“ voor 5,5 miljoen twee bochten verleggen, is te gek voor woorden ”

En dan, het Gemeentelijke Mobiliteitsbeleid: waar ga je het geld aan uitgeven? Dat is wat GroenLinks betreft NIET aan het verleggen van bochten in de Karstraat, voor een bedrag van 5,5 miljoen (en mogelijk nog meer tegen de tijd van uitvoering). Onacceptabel in deze tijd. Vanaf de eerste plannen hiervoor was GroenLinks tegen. Geen onnodige vrachtwagens door Huissen, is een veel goedkopere oplossing. 

We zien opnieuw een flinke plundering van de reserve gepland staan. Die spaarpot is bedoeld voor grote uitgaven, maar GroenLinks vindt dat je ook geld in de spaarpot moet houden voor tegenvallers. Zeker als je die al ziet aankomen, zoals het oplopen van kosten van de jeugdzorg en de WMO. Dit wordt nu nog extra versterkt door corona. GroenLinks vindt dat daarmee te weinig rekening is gehouden.

“ creatief budgetten verschuiven zonder ze op te maken, wie kan daar tegen zijn ”

De amendementen van de PvdA, die creatief budgetten verschuift zonder ze op te maken, zijn daarom mede door ons ingediend. Wie kan daartegen zijn? De coalitiepartijen dus, bleek na de stemming.

“ niet alleen de coronacrisis, maar ook de veel grotere klimaatcrisis aanpakken ”

Al heel lang vraagt GroenLinks -naast aandacht voor de coronacrisis- óók aandacht voor de veel grotere crisis die speelt, namelijk de klimaatcrisis. De eerste stappen naar de energietransitie zijn gelukkig genomen, maar het gaat écht te langzaam. We moeten de gevolgen van de klimaatcrisis zoveel mogelijk beperken en samen mét inwoners op zoek gaan naar passende oplossingen. GroenLinks denkt en doet daarin heel graag mee!

“ GroenLinks was vandaag lange tijd VOOR om TEGEN de begroting te stemmen ”

In een begroting moeten goede voorstellen verwerkt zijn voor ALLE Lingewaarders. De vele amendementen en moties boden een perfecte kans voor het college en de coalitie om dit mogelijk te maken. Dus 5,5 miljoen uitgeven voor twee bochten, in het corona tijdperk met bezuinigingen in het sociaal domein op komst, EN de klimaatcrisis niet voldoende erkennen en in acties omzetten, stelt ons teleur.

We zijn nu twee jaar op weg en hebben allerlei constructieve voorstellen gedaan, waarbij zelfs de kleinste verbetersuggesties als sympathiek idee afgeserveerd werden. Soms staat of valt het op één woord. We hopen dat het college deze boodschap serieus oppakt, zodat we SAMEN in de gemeente de komende jaren goede dingen kunnen doen. GroenLinks geeft toch een akkoord op de begroting, blijvend op zoek naar constructieve samenwerking.

lianne raad digitaal