Blog Lianne: Kwestie van (niet) gunnen

Regelmatig wordt gevaagd hoeveel tijd een raadsvergadering kost.

Naast het lezen van stukken, overleg in de steunfractie en het bepalen van een standpunt, rijst de vraag wat je wilt zeggen tijdens de raad. Ben je tevreden over het stuk of wil jeĀ er iets aan veranderen? Dit laatste kan door moties en amendementen. Maar hoe wordt daarop gereageerd?

GroenLinks is positief kritisch en wil graag aandacht voor natuur en landschappelijke inpassing. Dus kwamen er tijdens de raad van april 2017 de vraag aan het college om goede inpassing van de zonnepanelen bij een eventueel zonnepark in Park Lingezegen. En een amendement voor de visie Polseweg, om de natuur ook bij de uitwerking van het plan in steeds in de gaten te blijven houden.

Ook al vinden de andere partijen het een goed voorstel, dan blijft de vraag in hoeverre het een partij wordt gegund. Tijdens de raad van april kostte het naast tijd ook een beetje frustratie.