Blog Lianne: Rare Ressense zaken (1)

Over het rapport m.b.t. de Ressense variant

Wat wilde de oppositie graag een onafhankelijk (raads)onderzoek om erachter te komen  hoe het kwam dat de wethouder de raad niet juist informeerde over het rapport van Haskoning. Op advies van het college kwam dat er niet en de coalitie stemde tegen.

Nu blijkt het college tóch een extern onderzoek te houden. Dit stuk, inclusief de onderzoeksvraag, ligt nu wél ter inzage voor de raad. GroenLinks zou graag weten of het rapport naar de bereikbaarheid van Bemmel vraaggestuurd was: het lijkt immers dat de gewenste ‘Ressense’ variant als beste uit het rapport moest komen. Bovendien golden geen inkoopvoorwaarden van gemeente Lingewaard, alleen die van Haskoning. Zeer benieuwd of we daarop antwoord krijgen.