Compensatie voor aanslag Vitens

Eind 2017 werden de huishoudens in Lingewaard opgeschrikt door een aanslag van bijna €105 van het waterbedrijf Vitens. Het waterbedrijf verhaalde de precario, een belasting op ondergrondse leidingen, op de bewoners van Lingewaard. Vijf politieke partijen, waaronder GroenLinks, veerden op en vroegen een spoeddebat aan. Helaas vond de agendacommissie dat dit debat kon wachten tot 10 januari (in plaats van 27 december, het eigenlijke plan). Op de avond voor het spoeddebat bleek dat ook het college niet stilgezeten had en een en ander had uitgezocht.

Naar aanleiding van de brief van Vitens kreeg GroenLinks veel reacties van boze bewoners. Ook wij waren verrast dat er plotseling bij alle bewoners een aanslag lag van het waterbedrijf, terwijl Vitens zelf de precariobelasting nog niet eens had betaald aan de gemeente. Immers, de rechter moest er nog over oordelen.

De communicatie van het college naar bewoners en gemeenteraad was wat lakoniek: er zou compensatie komen, maar pas nadat de rechtszaak zou zijn beslist. Dat vond GroenLinks niet genoeg en vroeg het college om helder uit te leggen wat er aan de hand is, op welke manier de inwoners zouden worden gecompenseerd en wanneer. Met een aantal partijen vroegen we een spoeddebat aan, met het verzoek om het rondpompen van geld te stoppen en af te zien van het heffen van precariobelasting op de waterleiding. Pas de avond voor het spoeddebat reageerde het college op ons initiatiefvoorstel. Zoals vaker bleek het probleem ingewikkelder dan verwacht. 

Wat bleek? Als de precario op de waterleiding zou worden geschrapt, zou ook de precario op elektriciteits- en gasleidingen kunnen vervallen. Een verlies van mogelijk 22 miljoen. Zo vertelde de adviseur van de gemeente die ervaring had in precarioland. Toen de wethouder helderheid gaf over een compensatieplan, een plan voorstelde voor mensen met een minimuminkomen en bovendien toezegde huis-aan-huis via een brief uitleg te geven, was ook GroenLinks opgelucht.

Was het een storm in een glas (Vitens)water? Nee. Dankzij dit spoeddebat is snel naar oplossingen gezocht en blijkt opnieuw dat op tijd en helder communiceren van groot belang is. Daarin heeft  de gemeenteLingewaard nog wel wat stappen te zetten!