GENIETEN

De eerste sneeuwklokjes en krokussen. Een voorzichtig blad aan de boom. De natuur ontluikt na de winter. Dagen worden langer en we zien meer zon. Mensen worden vrolijker, gaan meer wandelen en fietsen. Door corona hebben we de natuur herontdekt, en genieten ervan. Daar zijn we zuinig op. 

GROEN

GroenLinks wil meer groen in de Lingewaardse kernen. Bij nieuwbouw eisen we dat bestaande bomen en struiken blijven staan en dat kansen om de natuur te versterken worden opgepakt. Biodiversiteit lost plagen en ziektes op. Bloeiende bermen trekken insecten aan, en vogels die de processierups bestrijden. Elke ingreep in de ruimte, moet daarom méér hoog kwalitatief groen opleveren.

GEZOND 

GroenLinks ijvert voor schone lucht en kwetterende vogels. Daarom beschermen we bestaande bomen en planten er zoveel mogelijk bij. We kiezen voor meer fietspaden in plaats van nieuwe wegen. Zo houden we meer groen en schonere lucht. Niet alleen voor ons eigen welzijn, maar ook om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Bomen geven schaduw en zorgen voor koelte. Ze nemen CO2 op en houden regenwater vast.

GRONDSTOFFEN

Ook op grondstoffen zijn we zuinig. In een circulaire economie met respect voor mens en milieu, houden we grondstoffen in een kringloop. Door hergebruik van materialen, statiegeld op flessen en blikjes, door spullen te repareren. Ook groenafval composteren helpt, om daarmee je eigen tuin verrijken. Goed voor nu en in de toekomst.

GOED IDEE

Groen is een goed idee bij alle keuzes die we maken; bij bouwen, mobiliteit, energieopwekking. Voor een gezonde bodem, schoon water en frisse lucht. Bij wijk- en dorpsontwikkelingsplannen staat ‘meer en beter groen’ vaak bovenaan.

GROENLINKS: zo hebben we ons niet voor niets genoemd.

Deze column verscheen in Hét Gemeente Nieuws week 7 2022