Klimaatverandering vraagt om klimaatbestendige woningen. Met energieneutrale woningen kunnen we onze energievraag drastisch terugbrengen. En natuurinclusief bouwen moet gaan zorgen voor verbetering van de biodiversiteit in onze woonomgeving.

Door toenemende schaarste aan grondstoffen zullen we onze woningen steeds meer moeten samenstellen uit hernieuwbare en herbruikbare bouwmaterialen. Deze woningen moeten dan ook demontabel zijn. De snellere manier van bouwen kan de huidige woningnood gaan oplossen.

Daarnaast zien we een sterke toename van eenpersoons-huishoudens, die aan kleinere woningen voldoende hebben en een grote groep ouderen die langer zelfstandig wil blijven wonen, gecombineerd met ondersteuning en zorg. Ook is er een groeiende behoefte aan collectieve woonvormen.

Tijdens de thema-avond zullen drie sprekers hun visie op deze veranderingen toelichten en hun ervaringen met ons delen.

  1. Toekomstbestendig bouwen met Frans van Herwijnen, adviseur Duurzaam Bouwen. Hij neemt ons mee in de uitdagingen waar we het komend decennium voor staan, en welke oplossingen daarvoor worden ontwikkeld.
  2. Circulaire, biobased woningen en ccowijken met Patrick Schreven, eigenaar en oprichter van mHome en ECO+BOUW Nijmegen. Hij bespreekt de toepassing van het door hem ontwikkelde circulaire, biobased woningconcept mHome voor gezonde en betaalbare Ecowijken, zoals Ecodorp Boekel en Brainport Smartdistrict in Helmond.
  3. Wonen in een woongemeenschap met Sanne Raes. Als professional begeleidt zij initiatiefgroepen met een woondroom. Zelf woont ze op Arneco, een woongemeenschap in Arnhem. Sanne vertelt over haar ervaringen met het oprichten en leven in collectieve woonvormen.
tijdindeling

Datum: woensdag 23 november 2022, Locatie: Theaterkerk Bemmel, Tijd: 19:30-22:00 uur (inloop 19:00). 

Iedereen is welkom. Entree is gratis en vooraf aanmelden niet nodig.