Duurzaam klimaat?

GroenLinks heeft duurzaamheid op de kaart gezet in Lingewaard. Een ambitieus duurzaamheidsbeleid ligt vast tot eind 2015. Dat klimaatverandering plaatsvindt, staat óók vast. Met stevige aanpak is het tij nog te keren voor onze kinderen en kleinkinderen. De huidige coalitie denkt daar anders over.

Hoewel de coalitie beloofde beleid voort te zetten en duurzaam wil zijn ‘tot in de haarvaten’, worden ambities naar beneden bijgesteld en gaat de deur naar windenergie dicht. Een zwalkend beleid. Het CDA leek dat ook te begrijpen door met een wijzigingsvoorstel te komen. Een week later trokken ze dit in en werden de rijen weer gesloten. Hoezo rentmeesterschap?

Ondernemerspartij VVD laat geld en kansen liggen voor duurzame ondernemers. Een windpark biedt innovatie, plus bijdragen aan de schatkist en sociale doelen. Lingewaard.NU komt inhoudelijk niet verder dan dat ze windturbines ‘niet mooi vinden’ en verwacht duurzame wonderen van Bergerden. LBL beweert ten onrechte dat Lingewaard natuurlijk tegen het plaatsen van windturbines is.

Het college zaait verwarring door te beloven begin 2015 opnieuw een duurzame energievisie voor te leggen, waarin wél de optie van windenergie openstaat. Want ‘we willen windturbines niet afschieten’. Begrijpt u het nog?

Gelukkig zijn vele inwoners verstandiger dan hun bestuurders. Lingewaard Energie, een burgerinitiatief, biedt ondersteuning en heeft met cijfers onderbouwd dat windenergie nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Beste burgers, plaats zonnepanelen, isoleer, wees zuinig met energie. We moeten het immers zelf doen, nu de bestuurders het laten afweten!

Column op de raadspagina van Het Gemeentenieuws week 51

Meer lezen? Gebruik de zoekfunctie op de openingspagina.