Energieneutrale woningbouw, een boerenmotie en een flink tekort op de rekening van 2019

Minder betalen voor de grond als je er een energieneutrale woning op bouwt? Dat was een voorstel van GroenLinks. Verder in de raad van 24 oktober een vreemde motie over boeren en het financiële tekort dat verwacht wordt aan eind van het jaar. En helaas gaat de cliëntenraad verdwijnen.

Vragenronde: minder betalen voor de grond bij energieneutraal bouwen?

GroenLinks stelde voor om het goede voorbeeld van gemeente Veenendaal te volgen: de grondprijs verlagen als een nieuw te bouwen woning of woonwijk energieneutraal is. Energieopwekking is dan onderdeel van onderhandelingen en afspraken. Zo kunnen we ontwikkelaars en bouwers stimuleren tot duurzaam gedrag en wordt verduurzaming van woningen versneld.

De vraag is of dat ook in Lingewaard mogelijk is en dit bij projectontwikkelaars als voorwaarde te stellen is. De wethouder komt nog met een antwoord.

Motie: voor boeren uitzondering maken?

Van het CDA en de VVD kwam de motie om een positieve grondhouding te hebben voor de boeren. GroenLinks heeft eigenlijk een positieve grondhouding ten aanzien van iedereen en vroeg zich af wat de indieners precies bedoelden. Regels voor stikstofuitstoot ruim interpreteren? Stikstoflimieten overschrijden? Dat zal geen stand houden bij de rechter. En is het niet zo dat de laatste decennia juist de CDA- en VVD-ministers de stikstofnorm (bewust) hebben veronachtzaamd of hebben geprobeerd te omzeilen, met de PAS bijvoorbeeld? En dat daardoor de stikstofuitstoot de nu te lage wettelijke norm al veel te lang vér overschrijdt? In dit kleine land met zoveel landbouw ten koste van natuur en biodiversiteit?

Nu was er een boerenprotest. Komen dergelijke moties straks ook voor de bouw? En voor de politie, de zorgverleners, de leraren? GroenLinks stemde tegen deze symboolpolitiek.

Cliëntenraad helaas opgeheven

Met de komst van de nieuwe adviesraad, verdwijnt de kennis, ervaring en betrokkenheid van de Cliëntenraad CWWB. Dat is in de ogen van GroenLinks onnodig en onwenselijk is en had voorkomen kunnen worden! Daarom stemde GroenLinks tegen intrekking van de verordening.

Tussenrapportage: eind 2019 een tekort van meer dan 4,5 miljoen verwacht 

De opmerkingen en suggesties van GroenLinks:

  • Tweemaal per jaar wordt de raad door het college voorbereid op financiële tegenvallers. Uit de laatste tussenrapportage blijkt dat er grote tekorten zijn op personeel en jeugdzorg. Helder uitgelegd, maar moeilijk te verteren voor GroenLinks. Want hoe kan het dat Overbetuwe geen overschrijding op jeugdzorg heeft? Is daar beter begroot? Wordt daar anders gewerkt? GroenLinks dringt aan op een reële begroting waarin ook de ooonzekerheden duidelijk beschreven zijn. Die rekening houdt met nieuwe regelingen die er aan komen, zoals de CAO en de BTW-sportregeling. Helaas werd de motie van de PvdA, om meer controle te krijgen, verworpen.
  • Alweer een verhoging van de kosten voor het project Polseweg, en weer voor de voetballers! GroenLinks was daar al bang voor. Dan de bewering dat dat voor de begroting niet uitmaakt. Dat is vreemd, want de kapitaallasten gaan natuurlijk wél omhoog. Voor andere sporters, zoals de turngroep SGS die nog steeds wacht op een nieuwe binnensportlocatie, is dit voor de zoveelste keer wel wrang. We ondersteunden de motie van B06 om een apart    besluit te nemen over het geld dat gaat naar Jonge Kracht en de Polseweg.
  • Het thema 'landschap’ dreigt te verdwijnen in de omgevingsvisie. Geld dat daarvoor werd uitgetrokken is nu wegbezuinigd. Vreemd, want ons landschap en de natuur staan van alle kanten onder druk. Dat is met de stikstofregeling ineens voor iedereen duidelijk geworden. Wegen, bouwwerkzaamheden, oprukkende bedrijventerreinen en woningen vergroten die druk op de groene ruimte. Voor GroenLinks staat daarom als een paal boven water dat ‘landschap’ juist een prominente plaats in de omgevingsvisie moet krijgen!
  • Omdat het verkeerd is begroot, wordt voor de kosten van ons afval een greep uit de reserve gedaan. Heel jammer, want je zou met dat geld de inwoners komend jaar tegemoet kunnen komen door de afvalkosten minder te laten stijgen. Bijvoorbeeld door de lediging per bak niet te verdubbelen en naar 8 euro te laten stijgen, maar bijvoorbeeld naar 6 euro
  • Tenslotte zien we budgetmutaties van duizenden en zelfs miljoenen euro’s, wat resulteert in meer dan 4,5 miljoen euro overschrijding. GroenLinks vindt het gênant dat daarbij ook de jongerenraad met een budget van slechts €1500,- wordt genoemd. Dit is toch alles behalve een stimulans om extra politieke betrokkenheid bij jongeren te creëren. Waar hebben we het dan over?!