In de raad van 10 november stelde GroenLinks voor om in Huissen Zand tot een fietsstraat te komen, waar de fiets voorrang heeft en de auto te gast is. Zo komt er voor fietsers een alternatief voor de drukke Karstraat. Een deel van die fietsroute, vanaf Nieuwe Diep naar Azalealaan, is er al. Met mooie bebording* en kleine aanpassingen is zo’n alternatieve route snel te maken. Daarvoor diende GroenLinks een motie in die met een grote meerderheid door de raad is aangenomen.

* De foto hierboven maakte Lianne in Oss