Het geveltuintje is mooi om te zien en helpt ook om te voorkomen dat de knipvoegen beschadigd raken. Daarnaast ook nog belangrijk als een vorm van klimaatadaptatie. Een dergelijk geveltuintje helpt tegen hittestress en tegen wateroverlast omdat het water in het tuintje de grond in kan. Verder levert het een bijdrage aan de biodiversiteit.

In de gemeenteraad van 15 december werd gestemd over het voorstel van het College om grond aan de openbaarheid te onttrekken, zodat er op deze plek een hekwerk geplaatst zou kunnen worden. Dat voorstel werd verworpen, evenals de moties van GroenLinks m.b.t. geveltuintjes in het algemeen en het geveltuintje bij Dorpsstraat 58 in het bijzonder. Dat dit geveltuintje er nu toch is en zelfs nog vóór het begin van de lente, daar worden wij blij van.

Geveltuintjes: kan gewoon.