‘In gelul kun je niet wonen’, zei Jan Schaefer vroeger. Meer dan ooit zijn die woorden van toepassing, ook in Lingewaard. Want waar alle partijen de mond vol hebben van ‘betaalbaar bouwen’, ‘meer sociale huurwoningen’ en ‘bouwen naar behoefte’, stemt een meerderheid van de raad doodleuk tegen voorstellen om precies dát te doen. Terwijl we echt moeten zorgen voor meer betaalbare woningen in Lingewaard. Zodat jongeren hier een huis kunnen huren of kopen. Zodat ouderen kleiner kunnen gaan wonen als ze dat willen. Zodat mensen die met spoed een huis zoeken een dak boven hun hoofd vinden.

Afgelopen week stond in de gemeenteraad de Nota Wonen op de agenda. In deze nota legt de raad onder meer vast welke woningen er de komende tien jaar gebouwd moeten worden. D66, GroenLinks, SP en PvdA willen dat er meer betaalbare woningen komen.

“ als we starters en ouderen een kans willen geven op een passende woning, dan moeten we wat anders doen ”

In de Nota Wonen staat dat er de komende tien jaar 1710 woningen bij moeten komen in Lingewaard, 400 daarvan staan al in een door de raad vastgesteld plan. Voor de overige 1310 woningen stelt het college voor om de helft betaalbaar te bouwen. ‘Dat zijn dus 655 sociale huurwoningen, middenhuur-woningen, goedkopere en nog betaalbare koopwoningen’, rekent PvdA-fractievoorzitter Maarten van den Bos voor. ‘En ook 655 huizen die meer dan 310.000 euro moeten kosten. Maar daarvan staan er in Lingewaard meer dan genoeg. Willen we starters een kans geven en zorgen dat ouderen kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een kleinere woning, dan moeten we wat anders doen’.

De oppositiepartijen stellen gezamenlijk een andere verdeling voor. In hun voorstel komen er 900 betaalbare woningen bij: 350 sociale huurwoningen, 150 middenhuur-woningen, 200 goedkopere koopwoningen met een prijs tot 230.000 euro en 200 nog betaalbare koopwoningen met een prijs tussen 230.000 en 310.000 euro. Zo blijft er ruimte voor 410 duurdere huizen.

“ er is een enorme wachtlijst voor sociale huurwoningen, er is nauwelijks middenhuur en een fors tekort aan betaalbare koopwoningen ”

‘We zien al jaren dat het voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen wel heel erg lastig is om een woning te vinden’, zegt Brian Claassen van de SP. ‘Er is een enorme wachtlijst voor sociale huurwoningen, er is nauwelijks middenhuur te vinden en ook zien we een fors tekort aan betaalbare koopwoningen. Er staan in Lingewaard veel meer woningen te koop van 5 ton en duurder dan koopwoningen tot 2.5 ton’.

‘Lingewaard vergrijst sneller dan de gemeenten om ons heen’, vult Inge Sloot namens GroenLinks aan. ‘We moeten wat doen, ook om ervoor te zorgen dat alle kernen een gezonde leeftijdsopbouw houden, dat we voldoende vrijwilligers vinden en de scholen open kunnen blijven. Dan moet je zorgen voor meer betaalbare woningen’.

“ met meer betaalbare woningen houden de kernen een gezonde leeftijdsopbouw en kunnen de scholen open blijven ”

Naast de voorstellen voor meer betaalbare woningen willen de vier partijen ook vastleggen hoeveel die huizen precies mogen kosten. En dat voor de langere termijn. ‘Er zijn snel meer huurwoningen nodig, ook voor mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning’, zegt Léon Dekkers van D66. ‘Die huizen moeten we dus bouwen. En we moeten ervoor zorgen dat het woningen met een middenhuur blijven, ook op termijn. Daarom vragen we het college dat ook in regels vast te leggen’. Ook willen de partijen dat het college zich inspant om in de afspraken, die jaarlijks gemaakt worden tussen gemeente, woningcorporaties en huurders, vast te leggen dat ook de huren van sociale huurwoningen niet te hard mogen stijgen. Zodat we er alles aan doen om wonen in Lingewaard voor iedereen betaalbaar te houden.

Maar helaas, steun voor de voorstellen bleef uit. Hoewel wethouder Helga Witjes nog wel positief-kritisch op de voorstellen reageerde, was de coalitie helder. Tegen. Ondanks alle mooie woorden. Ondanks alle vragen en suggesties. Ondanks alle in verkiezingsprogramma’s gedane beloftes. Voor VVD, Lokaal Belang Lingewaard, CDA en Lingewaard.NU is een handvol betaalbare woningen wel genoeg.

“ er zijn ook meer midden-huurwoningen nodig voor mensen die nèt niet in aanmerking komen voor sociale huur ”

Waarom waren deze partijen, net als B06 overigens, tegen? Omdat we naar hun oordeel gewoon kunnen doorbouwen ‘naar behoefte’. Op basis van een tweejaarlijks rapport gaan we kijken ‘wat er echt nodig is’. Dat klinkt natuurlijk mooi allemaal, maar wat kopen mensen daarvoor die nú een woning zoeken?

Een voorbeeld. Ondanks alle verhalen over bouwen naar behoefte, ondanks alle beloften over meer betaalbare woningen, zijn er de afgelopen jaren te weinig betaalbare huizen gebouwd. En het eerste beste bouwplan dat nu naar de raad komt, Driegaarden in Huissen, bevat een schamele 36 procent aan betaalbare woningen. En dan nog vooral koophuizen van rond de 300.000 euro. En waarom? Omdat anders de projectontwikkelaars er te weinig aan verdienen? Dat is waar verschillende partijen in Lingewaard voor opkomen, blijkbaar. Wie nu een goedkopere woning zoekt, die wacht nog maar even.

“ het debat is niet over, bij elk nieuw bouwplan knokken we voor meer betaalbare huizen in onze gemeente ”

Steun kregen onze voorstellen van Lijst Zonneberg en Lijst Frans Schut, maar dat was helaas niet genoeg. Dat betekent simpelweg dat jongeren die in onze gemeente willen starten, ouderen die op zoek zijn naar een kleinere, betaalbare woning en mensen die door omstandigheden urgent een woning nodig hebben, niet aan de bak komen. Zoekt u uw heil maar elders, want VVD, LBL, Lingewaard.NU en CDA zijn druk met het schrijven van rapporten en het zogenaamd ‘bouwen naar behoefte’.

Natuurlijk is het debat hiermee niet over. Want bij elk nieuw bouwplan beslist de raad over het bestemmingsplan. Dat is elke keer een nieuwe kans om te blijven knokken voor meer betaalbare huizen in onze gemeente. Daar gingen en daar gaan we voor. Wilt u ons helpen? Mail de gemeenteraad dat u op zoek bent naar een betaalbaar huis. Laat zien aan welke woningen echt behoefte is. Niet in de papieren werkelijkheid van de rapporten, maar in de realiteit van vandaag de dag.

“ op zoek naar een betaalbaar huis? mail de gemeenteraad en laat zien aan welke woningen er echt behoefte is  ”

De Lingewaardse politiek houdt het wonen in onze mooie gemeente voor teveel mensen onbetaalbaar. Daartegen blijven we ons verzetten. Het kan anders, en met uw steun gaat ons dat ook lukken.

Maarten van den Bos - PvdA, Inge Sloot - GroenLinks, Brian Claassen - SP, Léon Dekkers – D66